26. 7. 2017

Reakcia komisárky pre deti na článok redaktora denníka SME


Reakcia komisárky pre deti na 
článok redaktora denníka SME 

Komisárka pre deti Viera Tomanová sa dôrazne ohradzuje voči falošnému a lživému zavádzaniu verejnosti pánom (Romanom) Cupríkom. Sociálni pracovníci, ako aj komisárka pre deti, sú permanentne napádaní, osočovaní a zastrašovaní, a neraz aj zbraňou, zo strany rodičov, ktorí nie sú dostatočne empatickí voči svojim deťom.
      Pán redaktor Cuprík nepozná zákon "o komisárovi pre deti". Ako komisárka, tak aj zamestnanci Úradu komisára pre deti sú viazaní mlčanlivosťou a majú povinnosť chrániť výlučne práva a najlepší záujem dieťaťa a "nie rodiča".
      Práca komisárky pre deti je ťažká a náročná. Neustály tlak, nespokojnosť a obvinenia rodičov, ktorí sa nevedia dohodnúť v rámci najlepšieho záujmu dieťaťa o jeho starostlivosti, ale naopak ho zneužívajú ako zbraň v boji proti sebe, sú neúnosné pre všetkých zúčastnených. Dôsledky znášajú nielen sociálni pracovníci, komisárka pre deti, ale aj súdy a prokuratúra. Vždy útočí jeden z rodičov, ktorého cieľ nie je naplnený. Neuvedomuje si však, že je to práve on, kto neakceptuje najlepší záujem, práva a túžby dieťaťa. Komisárke pre deti nie je možné zasahovať do toho, akú formu a metódu práce si vyberie.
      Pán redaktor Cuprík komunikuje s rodičmi, ktorých deti sa neobrátili na mňa, s výnimkou jedného prípadu, keď som už podala trestné oznámenie na otca.
      Vzhľadom na povinnosť mlčanlivosti a v záujme ochrany dieťaťa, v celej šírke i hĺbke záberu, mi viac zákon toto neumožňuje komentovať.
      Viac o pôsobnosti komisára pre deti nájdete na stránke: https://komisarpredeti.sk/o-komisarovi/