20. 9. 2017

RADA RTVS

RADA RTVS

Letnú programovú štruktúru vysielania hodnotila na dnešnom zasadnutí Rada Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Podľa predloženého materiálu sumárny podiel na trhu, ktorý v tomto roku RTVS dosiahol špecifickou letnou vysielacou štruktúrou, mal v celom dni hodnotu 13,0 percenta a v hlavnom vysielacom čase 15,7 percenta.
      Televízna Jednotka v celodennom aj v hlavnom vysielacom čase zaznamenala najlepší sedemročný výsledok, celodenný predstavuje 10 percent, v prime time 13,1 percenta. Výraznejšie sa na náraste podieľali mladší diváci. Televízna Dvojka dosiahla celodenný podiel na trhu 2,9 percenta, v hlavnom vysielacom čase 2,6 percenta. Na sledovanosť Dvojky malo vplyv vysielanie atraktívnych a divácky sledovaných športových prenosov, ale aj pokles sledovanosti Tour de France po vylúčení Petra Sagana z pretekov.
      V letnej vysielacej štruktúre Rádia Slovensko dominovali aktuálne politicko-spoločenské, historické aj športové témy, medzi nimi projekt Po stopách Márie Terézie, výročie SNP a Deň ústavy SR. Rádio Regina pokračovalo v charaktere programu, ktorý vystihuje claim programovej služby Váš najbližší svet. Leto v Rádiu Devín prinieslo množstvo premiérových titulov v publicistickej, slovesnej a hudobnej tvorbe. Rádio FM sa zameralo hlavne na letné hudobné festivaly, výrazná je dlhoročná spolupráca s festivalom Pohoda.
      "Rada pravidelne hodnotí jednotlivé vysielacie štruktúry. Letná štruktúra je trocha špecifická, programová skladba sa prispôsobuje aj nižšej sledovanosti v rámci leta a prázdnin. RTVS nekoncipoval štruktúru tohto leta ako iba reprízovú, pristupoval k jej kreovaniu zodpovedne, splnil všetky potrebné atribúty a tak sme to aj na Rade hodnotili," povedal pre TASR podpredseda Rady Martin Kákoš.
      Zo strany manažmentu bola podaná informácia o vysielaní RTVS v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy vyšších územných celkov a pravidlami volebného vysielania.
      "RTVS ako inštitúcia vedomá si svojej spoločenskej zodpovednosti pristupuje k voľbám do vyšších územných celkov veľmi zodpovedne. V tejto súvislosti sme informovali Radu, aké legislatívne parametre má stvárnenie kampane a informovanie o voľbách do VÚC v podmienkach RTVS. Konkrétny rozpis predložíme na budúcom zasadnutí Rady. Je však jasné a zrejmé z preloženého materiálu, že RTVS poskytne všetkým kandidátom rovnaký priestor a nebude vystupovať v prospech či neprospech žiadneho z nich, to považujem za podstatné," uviedol pre TASR generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. 


Stavebno-technický stav areálu televízie v bratislavskej Mlynskej doline aj budovy rozhlasu nebol samostatným bodom dnešného rokovania Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník však podal informáciu aj o súčasnom stave techniky a pracovných priestorov.
"V RTVS sú aj zamestnanci, ktorí si pamätajú slávnostné odovzdávanie areálu STV v Mlynskej doline v 80. rokoch minulého storočia, odovzdávanie po častiach. Prešli sme celý areál na niekoľko etáp a realita je taká, že areál v Mlynskej doline je v postate plocha jedného stredne veľkého sídliska v malom meste. V globále toto sídlisko dnes v niektorých jeho častiach pripomína stav, ako keď v roku 1990 odišla sovietska armáda a nechala za sebou využívané areály. V Mlynskej doline sú miesta, kde sú havarijné stavy. Máme urobený komplexný sumár toho, čo bude potrebné v budúcich rokoch postupne realizovať, bez výškovej budovy, ktorú sme do sumáru nezahrnuli. Aproximatívne sme to napočítali na 32 miliónov eur bez DPH," uviedol Rezník.
Podľa jeho ďalších slov každý, kto tam bol v danom čase a priestore, urobil to najlepšie, čo vedel, mohol a dokázal. Tak tomu bolo aj v uplynulých rokoch.
"Rozumiem stratégii, že bolo potrené obnoviť a zmodernizovať v prvom rade vysielacie a výrobné reťazce, aby bolo čo na televíznej obrazovke ukázať. Ale vo veľkej časti toho areálu sú stavy, kde sú namontované veľmi moderné technológie, ale samotné priestory v ktorých sú, často nespĺňajú ani základné parametre, ktoré na ne súčasnosť kladie. Preto sa touto situáciou - okrem toho, že budeme plniť štandardné úlohy - budeme v blízkej budúcnosti zaoberať a predložíme Rade materiál na rokovanie, v ktorom budú jednotlivé časti Mlynskej doliny opísané a návrhy, čo by sme s nimi chceli robiť. Uvidíme, do akej miery budeme úspešní v zabezpečení finančného krytia na rekonštrukciu areálu ako celku," dodal generálny riaditeľ.
Z jeho pohľadu technické a programové zabezpečenie vysielania funguje, na druhej strane ani zo strednodobého hľadiska nie je udržateľný tento stav.
"Hliníkové okná, ktoré sa v zime nedajú zatvoriť, v lete poriadne otvoriť, neumožňujú zabudovať klimatizáciu, lebo nebude účinná. Nehovoriac o stave striech, kde ideme riešiť aktuálne havarijné stavy. Sú tam desaťtisíce štvorcových metrov plochých striech, na ktoré nebolo 40 rokov siahnuté. Máme priority programové, vysielacie, tých sa za nijakých okolností nechceme a nemôžeme vzdať. Domnievam sa ale, že je čas aj na to, aby sme začali hovoriť o tom, ktoré jednotlivé zložky a akým spôsobom budeme opravovať. Nehovoriac o tom, že máme veľký dlh aj voči budove Slovenského rozhlasu, vlastne voči priestorom, v ktorých pracujú zamestnanci," doplnil Rezník.

Copyright TASR ©2017