19. 9. 2017

RVR NEWS- VÝBEROVÉ KONANIE - JESEŇ 2017

RVR NEWS


VÝBEROVÉ KONANIE - JESEŇ 2017

Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.


Základné podmienky konaní:
1.  lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: 13. 10. 2017 
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Palisády 36, 811 06  Bratislava
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: 22. 11. 2017

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

Lokalita Frekvencia
[MHz]
 Výkon 
[W]
 Dunajská Streda 91,4 100
 Dunajská Streda 98,3 50
 Krupina 92,8 500
 Levice 100,6 500
 Piešťany 97,3 500
 Žilina 88,2 500
 Žilina 101,9 500