22. 9. 2017

RTVS NEWS

RTVS NEWS

Na Deň Ozbrojených síl SR, ktorý je v piatok 22. septembra, REGINA pripravila premiéru v cykle dejiny.sk o v súčasnosti už opomínanej téme – duchovnej službe v armáde habsburskej monarchie. RTVS sa ju preto rozhodla zaradiť do ďalšieho pokračovania rozhlasovej historickej revue. Odvysiela ju o 22.00 h na všetkých troch okruhoch Rádia REGINA.
Už od čias tureckých vojen sa počas vojenských operácii povolal k habsburskej cisárskej armáde biskup, či prelát, ktorý vykonával duchovnú jurisdikciu. Jeho právomoci však trvali iba v čase trvania určitého konfliktu. V 16. storočí boli pre cisársku armádu v čase vojny po prvý raz vymenovaní delegáti apoštolskej stolice, neskôr sa duchovná služba plne profesionalizovala. V rámci všeobecnej mobilizácie v júli 1914 prúdilo zo všetkých kútov Rakúsko – Uhorska k cisárskej a kráľovskej armáde desaťtisíce mužov, rôznych národností a vierovyznaní. Pri vojsku preto pôsobili duchovní všetkých uznaných kresťanských konfesií monarchie.
V sobotu 23. septembra sa poslucháči môžu tešiť na premiéru fíčra Slušný človek, a to od 22.00 h vo vysielaní REGINY Západ a Stred.
Autorka Terézia Križková v ňom hľadá postoj, aký zaujať k človeku, ktorý dokázal zabiť, prostredníctvom korešpondencie s ním a v diskusii s vlastnou rodinou. Dá sa vražda odsúdiť? Dá sa pochopiť, ba dokonca ospravedlniť? Fíčer je konfrontáciou sveta pomerne šťastnej a spokojnej rodiny strednej vrstvy a jej pevných morálnych zásad so svetom človeka, ktorý dokázal zabiť.
V rámci projektu Folklórne leto priblíži REGINA Západ v sobotu 23. septembra o 10.00 h v relácii Panoráma v živých reportážnych vstupoch festival Slovákov z rumunského Nadlaku.
Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku sa snaží zachovávať národnú identitu Slovákov na Dolnej zemi, a preto pripravil už 19. ročník festivalu Cez Nadlak je... Festival má medzinárodný charakter - súťažia v ňom slovenskí interpreti z Rumunska, Maďarska, Srbska, či Chorvátska v troch vekových kategóriách. Štvordňová prehliadka vyvrcholí v nedeľu 24. septembra galakoncertom. Účinkujúcich sprevádza orchester pod vedením Ondreja Maglovského.