27. 4. 2018

KŠR SSN NEWS

KŠR SSN NEWS

Na členskej schôdzi Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov (KŠR SSN) zvolili v bratislavskom Dome športu výbor na nasledujúce dvojročné obdobie 2018 - 2020. V tajných voľbách zostalo naďalej vo funkcii deväť členov, ktorí pracovali vo Výbore KŠR SSN aj v predchádzajúcom dvojročnom cykle (2016 - 2018) - Tomáš Grosmann (predseda), Zdeno Simonides (podpredseda), Zuzana Wisterová (tajomníčka), Ľudovít Lučanič, Ľubomír Souček, Martin Šeďo, Roman Uhlík, Pavol Uhrin a Štefan Žilka. Po správach o činnosti a hospodárení v období od predchádzajúcej členskej schôdze 28. apríla 2016 a diskusii schválili delegáti v závere rokovania uznesenie, ktoré predniesol predseda návrhovej komisie Gabriel Bogdányi.
Výbor KŠR SSN na nové dvojročné obdobie (2018 - 2020): Tomáš Grosmann, Zdeno Simonides, Zuzana Wisterová, Ľudovít Lučanič, Ľubomír Souček, Martin Šeďo, Roman Uhlík, Pavol Uhrin, Štefan Žilka.

©2018, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.