27. 4. 2018

Stanovisko HÚ SAV k medializovaným osobným útokom voči pracovníkovi Historického ústavu SAV Mgr. Miloslavovi Szabóovi, PhD.

Stanovisko HÚ SAV k medializovaným osobným útokom voči pracovníkovi 

Historického ústavu SAV Mgr. Miloslavovi Szabóovi, PhD.