13. 5. 2018

RVR NEWS

RVR NEWS

Celkovo traja kandidáti sa uchádzajú na aktuálnej schôdzi pléna o podporu poslancov NR SR v tajnej voľbe jedného člena Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Miesto v Rade sa uvoľnilo potom, ako Peter Joanidis 22. marca predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi (SNS) oznámil, že sa vzdáva funkcie.
Danko sa následne obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili Výboru NR SR pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na člena rady.
Poslanec Peter Marček (nezaradený) nominoval živnostníka Dušana Budzaka. Občianske združenie Spotrebiteľská informačná agentúra navrhlo Pavla Holeštiaka (vedúci pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne) a predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová nominovala Natáliu Holinovú (slobodné povolanie). Úspešný kandidát bude členom Rady do 28. marca 2023.
Mediálny výbor skonštatoval, že všetci traja navrhovaní spĺňajú požadované náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými v zákone o vysielaní a retransmisii. V prípade, že nebude zvolený jeden člen z navrhovaných kandidátov, do opakovanej voľby postupujú dvaja, ktorí získajú najvyšší počet hlasov.


Copyright ©TASR 2018