27. 2. 2019

Najväčší Slovák: Ako druhého RTVS predstaví Ľudovíta Štúra

Najväčší Slovák:


 Ako druhého RTVS predstaví Ľudovíta Štúra

Svoj život zasvätil slovenskému národu, jeho politickému, morálnemu a kultúrnemu pozdvihnutiu. Zaslúžil sa o kodifikáciu spisovej slovenčiny. Známe sú aj útržky z jeho súkromného života. Poznáme však život a kariéru Ľudovíta Štúra dobre? Čo zostalo pred verejnosťou doteraz ukryté? V stredu, 27. februára, RTVS na Jednotke o 20:30 h odvysiela dokument o Ľudovítovi Štúrovi, následne od 21:00 h pôjde naživo odborná diskusia.

V dokumente, v ktorom bude národného buditeľa obhajovať Dušan Jamrich, diváci navštívia najznámejšie miesta životnej cesty Ľudovíta Štúra. Dom v Uhrovci, kde sa v roku 1815 narodil. Múzeum národných rád, v ktorom spolu s Hurbanom a Hodžom vyhlásil nezávislosť slovenského národa od Uhorska a neposlušnosť maďarskej vláde. Prostredníctvom kamier diváci nazrú aj na Hodžovu faru v Liptovskom Mikuláši, navštívia Lýceum v Bratislave či Modru. Týmito významnými míľnikmi bude divákov sprevádzať herec Dušan Jamrich: „Žijeme v slobodnom, samostatnom štáte. Používame náš národný jazyk. Sny, túžby Štúra - štúrovcov sa naplnili. Oni sa toho nedožili. Vo svojich snahách boli porazení. Ale základy nášho dneška predpovedali a položili oni."

Úlohy odborníkov sa v diskusii o Ľudovítovi Štúrovi zhostia Daniela Kodajová z Historického ústavu SAV a prof. Pavol Žigo, jazykovedec a profesor Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. „Veľkosť Ľudovíta Štúra je v novom myslení, ktoré vniesol do jazyka, národných dejín a viery, a ktoré sa stalo prelomom nášho národného života. Štúrovo uzákonenie spisovnej reči Slovákov vychádzalo z jej živej podoby, ktorou sa jej nositelia po stáročia dorozumievali, prejavovali ňou svoju radosť aj smútok, spievali si, mysleli v nej a aj sa ňou vyjadrovali. Touto podstatou slovenčiny ju povýšil na moderný európsky jazyk, v ktorom jeho generácia priniesla rozsiahle literárne dielo slovenských romantických básnikov a prozaikov,"uviedol o Ľ. Štúrovi prof. Pavol Žigo, ktorý je jedným z dvoch odborníkov, ktorí sa v stredu zapoja do diskusie. Napriek zložitej spoločenskej situácii, v ktorej sa skončil jeho predčasný mladý život, ostáva dodnes jasným vzorom a dôkazom, ako možno silou ducha, pevným presvedčením a vytrvalou snahou prekonať ľudskú nemilosť, dosiahnuť rovnoprávnosť a priviesť svoj národ do cieľa. Mohutnosť Štúrovho ducha, správnosť jeho myšlienok a snáh a ich trvalú platnosť overil čas a potvrdili dejiny,"dodal P. Žigo.

Budúci týždeň v stredu 6. marca odvysiela RTVS dokument a diskusiu venovanú Petrovi Saganovi. Jeho obhajcom bude Marcel Merčiak.


RTVS odvysiela desať dokumentov a diskusií každú stredu na Jednotke so začiatkom o 20.30 h:

27. 2. - Ľudovít Štúr
6. 3. - Peter Sagan
13. 3. - Andrej Hlinka
20. 3. - Anton Srholec
27. 3. - Gustáv Husák
3. 4. - Alexander Dubček
10. 4. - Cyril a Metod
17. 4. - Jozef Gabčík
24. 4. - Milan Rastislav Štefánik


Už odvysielané dokumenty:

20. 2. - Juraj Jánošík


Diváci môžu hlasovať prostredníctvom SMS zaslanej na číslo 9977 v tvare NAJSLOVAK(medzera)číslo nominovaného.


Alexander Dubček - NAJSLOVAK(medzera)1

Jozef Gabčík - NAJSLOVAK(medzera)2

Andrej Hlinka - NAJSLOVAK(medzera)3

Gustáv Husák - NAJSLOVAK(medzera)4

Juraj Jánošík - NAJSLOVAK(medzera)5

Cyril a Metod - NAJSLOVAK(medzera)6

Peter Sagan - NAJSLOVAK(medzera)7

Anton Srholec - NAJSLOVAK(medzera)8

Milan Rastislav Štefánik - NAJSLOVAK(medzera)9

Ľudovít Štúr - NAJSLOVAK(medzera)10