22. 8. 2019

Stanovisko Kancelárie Národnej rady SR k vyjadreniam A. Hlinu na sociálnej sieti

Stanovisko Kancelárie Národnej rady SR 

k vyjadreniam A. Hlinu na sociálnej sieti 

Teší nás záujem pána Hlinu o stavbu stožiara určeného pre štátnu vlajku SR pred budovou Národnej rady SR.
Osadenie štátnej vlajky pri budove parlamentu bolo dlhodobou myšlienkou a projektom Kancelárie NR SR, s ktorým sa zaoberali už aj predchádzajúce vedenia. Preto aj výroba všetkých komponentov podliehala vysokým technickým nárokom a celková odborná príprava a zhotovenie trvalo niekoľko mesiacov. Špeciálne pre tento vlajkový stožiar bol navrhnutý a skonštruovaný navíjací systém veľkorozmernej vlajky. Konštrukčne je stožiar unikátom na vysokej technickej úrovni, na jeho technickom návrhu sa spolupracovalo s kolegami z maďarského parlamentu. Práve oni boli ochotní poskytnúť nám svoje skúsenosti a konštrukčné riešenia, ktoré sa im už v praxi osvedčili. Všetky dodatočné povrchové nedokonalosti, ktoré prípadne vznikli počas osádzania stožiara, budú odstránené zhotovitelom tak, aby bolo dielo odovzdané bezchybne a na najvyššej profesionálnej úrovni.
Keďže stožiar nevyrábali a nestavali poslanci, resp. členovia Slovenskej národnej strany, apelujeme touto cestou na pána Hlinu, aby si skôr hľadal iné témy pre svoj politický marketing. Svojím dnešným statusom na sociálnych sieťach, žiaľ, znevažuje prácu a odborné znalosti všetkých ľudí, ktorí sa podieľali na osádzaní a príprave tohto vlajkového stožiara pre štátnu vlajku SR.
Záverom však oceňujeme aspoň časť jeho vyjadrenia, v ktorej sa pán Hlina nemýlil. A to keď skonštatoval a dal nám za pravdu, že obdobné vlajkové stožiare sú pred parlamentmi aj v iných krajinách. A teda Kancelária NR SR touto inštaláciou štátnej vlajky SR iba naplnila celosvetový štandard, ktorý u nás doteraz chýbal.