25. 9. 2019

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Novým hlavným hovorcom Európskej komisie bude Francúz Eric Mamer - súčasný riaditeľ pre hospodársku súťaž v priemyselnej sekcii, ktorý v komisii na rôznych pozíciách pracuje už 25 rokov.

Zdroj : #newsroomct24

Súdny dvor Európskej únie v utorok v spore medzi spoločnosťou Google a francúzskou Národnou komisiou pre informačné technológie a slobody (CNIL) oznámil, že poskytovateľ vyhľadávača na internete nie je povinný odstrániť odkazy vo všetkých verziách svojho vyhľadávača. Je však povinný zabezpečiť odstránenie odkazov vo verziách svojho vyhľadávača zodpovedajúcich všetkým členským štátom EÚ.
Zároveň musí prijať opatrenia odrádzajúce používateľov od prístupu k sporným odkazom z niektorého z členských štátov, ktoré sa nachádzajú vo verziách tohto vyhľadávača nepatriacich do EÚ.
Predsedníčka CNIL v marci 2016 uložila pokutu vo výške 100.000 eur spoločnosti Google Inc. z dôvodu, že táto spoločnosť v rámci vyhovenia žiadosti o odstránenie odkazov odmietla uplatniť toto odstránenie na všetky koncovky doménového mena svojho vyhľadávača.
Spoločnosť Google to odmietla a odstránila sporné odkazy iba zo zobrazených výsledkov vyhľadávania vykonaného z doménových mien zodpovedajúcich koncovkám jej vyhľadávača v členských štátoch EÚ. Predstavitelia Google zároveň vyzvali Štátnu radu, aby zrušila rozhodnutie CNIL, lebo právo na odstránenie odkazov nevyhnutne neznamená, že sporné odkazy budú odstránené bez geografického obmedzenia na všetkých názvoch domény jej vyhľadávača. Štátna rada sa v tejto súvislosti obrátila na Súdny dvor EÚ s otázkou, ako sa majú vykladať pravidlá práva Únie týkajúce sa ochrany osobných údajov.
Súdny dvor vo svojom rozsudku pripomenul, že naozaj ide o právne predpisy Únie v oblasti ochrany osobných údajov. Podľa rozsudku poskytovateľ vyhľadávača je povinný odstrániť zo zoznamu výsledkov, ktoré sa zobrazia v nadväznosti na vyhľadávanie uskutočnené na základe zadania mena určitej osoby, odkazy na webové stránky uverejnené tretími osobami, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa uvedenej osoby. A to aj za predpokladu, že toto meno a tieto informácie nie sú ešte predtým alebo súčasne vymazané z týchto webových stránok.
Ako sa však uvádza v samotnom rozsudku, celosvetové odstránenie dôkazov (v celom rozsahu) by spĺňalo cieľ ochrany sledovaný právom Únie, ale mnohé tretie štáty nepoznajú únijné právo na odstránenie odkazov alebo majú iný prístup k tomuto právu. Súdny dvor dodal, že právo na ochranu osobných údajov nie je absolútne právo, ale musí sa posudzovať vo vzťahu k jeho funkcii v spoločnosti a musí byť vyvážené s ostatnými základnými právami, a to v súlade so zásadou proporcionality.
Okrem toho rovnováha medzi právom na rešpektovanie súkromného života a ochranou osobných údajov na jednej strane a právom na informácie používateľov internetu na druhej strane sa môže vo svete značne líšiť.
Konečné stanovisko súdu znie, že v súčasnosti neexistuje pre poskytovateľa vyhľadávača, ktorý vyhovie žiadosti dotknutej osoby o odstránenie odkazov, povinnosť vyplývajúca z práva EÚ vykonať odstránenie odkazov vo všetkých verziách jeho vyhľadávača. Právo EÚ však zaväzuje poskytovateľa vyhľadávača, aby vyhovel takej žiadosti o odstránenie odkazov vo verziách zodpovedajúcich všetkým členským štátom EÚ a prijal dostatočne účinné opatrenia na zabezpečenie účinnej ochrany základných práv dotknutej osoby. To znamená zaviesť opatrenia, ktoré umožnia zabrániť alebo prinajmenšom vážne odrádzať používateľov internetu od vyhľadávania údajov na základe mena dotknutej osoby prostredníctvom verzie tohto vyhľadávača "nepatriacej do EÚ".
Súdny dvor tiež skonštatoval, že právo EÚ neukladá odstránenie dôkazov vo všetkých verziách vyhľadávača, no ani to nezakazuje. Čo znamená, že orgány členských štátov majú aj naďalej právomoc - s ohľadom na vnútroštátne štandardy ochrany základných práv - prijať opatrenia na vyváženie medzi právom dotknutej osoby na rešpektovanie jej súkromného života a ochranu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a právom na informácie. Na základe tejto rovnováhy môžu vnútroštátne orgány uložiť poskytovateľom vyhľadávača povinnosť odstrániť odkazy, ktorá sa vzťahuje na všetky verzie uvedeného vyhľadávača.

Copyright © TASR 2019Kontroverzná americká televízia Fox News, ktorá je obľúbeným kanálom amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa v utorok ospravedlnila za výrok jedného z hostí pondelňajšej večernej spravodajskej relácie, že švédska ekologická aktivistka Greta Thunberg je mentálne postihnutá. Michael Knowles, jeden zo štyroch hlavných komentátorov v USA nesmierne populárneho konšpiračného portálu The Daily Wire, okrem toho povedal, že Thunberg je hračkou v rukách jej rodičov a extrémnej ľavice, ktorí ju zneužívajú.
Fox News v utorok oznámila, že tieto výroky považuje za "hanebné" a Knowlesa už do svojich relácií pozývať nebude.
Pravdou je, že Grete Thunberg v roku 2014 diagnostikovali Aspergerov syndróm, a tiež obsedatne kompulzívnu poruchu a selektívny mutizmus, čo je raritná patológia prejavujúca sa tým, že človek sa nedokáže rozprávať s určitými konkrétnymi ľuďmi, napríklad takými, ktorých nemá rád.
Samotná Greta o týchto svojich diagnózach otvorene sama hovorí, a podľa svojho názoru aj názoru jej lekárov nijak zvlášť neobmedzujú jej život ani jej verejné pôsobenie. Greta navyše tvrdí, že jej diagnózy jej vo viacerých smeroch aj pomáhajú, a v jedom z rozhovorov vyhlásila, že ich považuje za svoje "nadprirodzené schopnosti".
V každom prípade, je neslušné zneužívať informácie o zdravotných diagnózach človeka, na jeho kritiku, a platíto aj pri verejne činných osobách, tobôž ak ich diagnóza nemá vplyv na ich prácu či verejné pôsobenie. O to zlomyseľnejšie je to zo strany médií ako Fox News či The Daily Wire, ktoré Gretou dlhodobo opovrhujú a - predovšetkým v prípade The Daily Wire - spochybňujú klimatické zmeny a vplyv človeka na ne.
Agentúra The Associated Press (AP) píše, že vyhlásenia Knowlesa neboli určite jedinými polemickými výrokmi, ktoré v pondelok na Fox News na adresu Grety Thunberg odzneli. Laura Ingraham, ktorá na rozdiel od Knowlesovi nebola len hosťom, ale je priamo z Fox News a je jednou z jej najznámejších tvárí, napríklad Gretu prirovnala k vodkyni vražednej detskej sekty z hororovej novely Stephena Kinga Kukuričné deti.
Nenávistné reakcie na Fox News, ale aj v mnohých iných médiách, si Greta Thunberg "vyslúžila" svojím pondelňajším emotívnym a silným prejavom na klimatickej konferencii v New Yorku. Šestnásťročná švédska aktivistka na lídrov z desiatok krajín sveta, ktorí sa na konferencii zúčastňovali, takmer kričala, tí jej prejav viackrát prerušili potleskom.
Thunberg, známa svojimi radikálnymi vyhláseniami, pritom už viackrát v minulosti zdôraznila, že o potlesk a pochvaly nestojí a to, že ju všetci chvália, no nikto nekoná, označila za pokrytectvo.
"Toto je celé zle. Ja by som tu nemala byť. Mala by som byť v škole na druhej strane oceánu. Lenže vy sa všetci obraciate na nás mladých, aby sme vám dali nádej. Ako si to dovoľujete?" oborila sa na svetových politikov Thunberg, ktorá pricestovala do New Yorku jachtou, pretože odmieta lietanie, ktoré zanecháva obrovskú uhlíkovú stopu.
"Ľudia trpia, ľudia umierajú, celé ekosystémy sa rúcajú, sme na začiatku masového vymierania. A všetko, o čom vy dokážete rozprávať, sú len peniaze a rozprávky o nekonečnom ekonomickom raste. Ako si to dovoľujete?" pokračovala šestnásťročná Švédka.
Thunberg vyslovila presvedčenie, že na newyorskej klimatickej konferencii "nebudú prijaté žiadne riešenia alebo plány", ktoré by sa aspoň vzdialene podobali na opatrenia, ktoré je potrebné vykonať. "Tie čísla sú príliš nepohodlné, a vy stále nie ste dostatočne zrelí na to, aby ste povedali, ako to je.
"Zrádzate nás, ale mladí ľudia začínajú vidieť vašu zradu. Upierajú sa na vás oči všetkých budúcich generácií, a ak sa rozhodnete nás zradiť, hovorím vám: Nikdy vám neodpustíme!" povedala Thunberg svetovým politikom.


©2019, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.