11. 12. 2019

Vyjadrenie D. Čaploviča k aktuálnej téme SAV – Ľ. Blaha

Vyjadrenie D. Čaploviča k 
aktuálnej téme SAV – Ľ. Blaha


Úplne súhlasím s vyjadrením ministerky školstva Martiny Lubyovej, že Slovenská akadémia vied (SAV) by zo zákona mala byť apolitickou inštitúciou, preto by nemala politické aktivity používať ako argumenty v pracovnoprávnom vzťahu k poslancovi Ľ. Blahovi, a že nie je dobré miešať politiku a vedu. Treba však uviesť aj druhú stranu tejto mince, že pracovník SAV, alebo univerzít by mal po vstupe na profesionálnu politickú dráhu prerušiť pracovný pomer na svojom pracovisku. Aj keď to nenariaďuje zákon, je to etické, vysoko morálne, a malo by sa to stať zvykovým pravidlom, každého akademického pracovníka. V tom som úplne v zhode s názorom ministerky vnútra Denisy Sakovej, že je veľkým otáznikom, či by sa mali politici angažovať v akademickej obci, a že sa je potrebné s tým vysporiadať.
Po mojom vstupe do profesionálnej politiky na jeseň v roku 2002 som trvale prerušil pracovný pomer so SAV, bez akéhokoľvek úväzku na pracoviskách vedy a vysokého školstva. Vnímal som to z morálneho hľadiska za principiálne. Žiaľ, ďalších nasledovníkov som nenašiel. A netýka sa to len terajšieho kolegu Ľ. Blahu, ale aj napríklad M. Beblavého, M. Klusa a mnohých iných, ktorí cez rôzne úväzky vyučovali a vyučujú na vysokých školách a pracovali a pracujú na vedeckých pracoviskách, dokonca niektorí, počas minulého pôsobenia v parlamente, zastávali aj akademické a riadiace funkcie. Rozhodnutie vstúpiť do profesionálnej politiky si vyžaduje aj dačo obetovať, nie je možné sedieť na dvoch stoličkách a robiť dobrú politiku a dobrú vedu, či viesť kvalitný vzdelávací proces s prednáškami a seminármi. Zvyčajne je to len polovičaté, nekvalitné. A nik nezmyje nános z politika, že vnáša na akademickú pôdu svoje politické, ideologické videnie sveta, či stranícku politiku.
Som presvedčený o tom, poslanec NR SR Ľ. Blaha mal po vstupe do profesionálnej politiky prerušiť úplne pracovný pomer v SAV a dnes by nemuselo Predsedníctvo SAV kádrovať, dištancovať sa od jeho vyjadrení a vyzývať ho zrušiť pracovnoprávny vzťah z titulu názorových nezhôd. Podobne by mali konať aj ďalší, nielen spomínaní politici, a svoje politické postavenie dokonca vy(zne)užívať k získavaniu akademických a vedeckých hodností - titulov.


TASR o tom informoval poslanec NR SR Dušan Čaplovič.