11. 12. 2020

Ministerstvo kultúry pripravuje zásadnú rekodifikáciu oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb


Ministerstvo kultúry pripravuje zásadnú rekodifikáciu oblasti

 audiovizuálnych mediálnych služieb

– V roku 2021 by sa mala zásadným spôsobom rekodifikovať oblasť audiovizuálnych mediálnych služieb. Komplexná právna úprava má nahradiť zákon o vysielaní a retransmisii i zákon o digitálnom vysielaní. V predbežnej informácii zverejnenej na portáli právnych predpisov avizuje prípravu novej legislatívy Ministerstvo kultúry (MK) SR.
Pripomienkovanie k návrhu nového zákona o mediálnych službách by sa malo spustiť na začiatku jari 2021. "Primárnym dôvodom na predloženie predmetného návrhu zákona je potreba transpozície smernice EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu," uvádza rezort, ktorý zároveň pripomína, že aktuálna legislatíva nedostatočne napĺňa najnovšie požiadavky na reguláciu prostredia audiovizuálnych mediálnych služieb.
Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov či návrhov v intenciách vecného zamerania prostredníctvom mailového kontaktu sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR.


Copyright © TASR 2020