9. 12. 2020

RADA RTVS

 RADA RTVS


Relácia Reportéri disponuje dostatkom pripravených príspevkov pre vysielanie, obsahovo sú zabezpečené časti publicistickej relácie do polovice februára 2021. Na stredajšom rokovaní Rady RTVS to uviedol riaditeľ sekcie spravodajstva a publicistiky Vahram Chuguryan v súvislosti s personálnymi zmenami v redakcii. Z tímu odchádza bývalá šéfka tímu Katarína Začková a redaktorka Lýdia Kokavcová. Prvá menovaná bola v stredu 2. decembra zvolená do Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR), jej ďalšie pôsobenie v RTVS by bolo teda konfliktom záujmov. Kokavcová podala výpoveď. "Odôvodňuje ju nesúhlasom s postojom RTVS k neodvysielanej reportáži Lacné šperky," potvrdil Chuguryan. Zdôraznil, že personálny problém nehrozí, podľa Chuguryana sú pripravení hľadať nových redaktorov vo výberovom konaní, možnosť participovať na príprave publicistickej relácie budú mať aj redaktori spravodajstva. Začková a Kokavcová boli za medializovanou reportážou Lacné šperky, ktorá sa týkala vedeckých prác viacerých odborníkov, okrem iného aj bývalej ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej. Do vysielania sa nedostala, manažment RTVS vyčítal autorke a zodpovednej tímlíderke, že v príspevku sú subjektívne a manipulatívne podané tvrdenia, ktoré nie sú podložené dôkazmi, a tak spochybňujú korektnosť a objektívnosť reportáže. Autorka si za svojím spracovaním stojí. Neodvysielaním reportáže sa zaoberal aj Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá. Rada RTVS konštatovala po internom šetrení, že rozhodnutím nezaradiť reportáž do vysielania nedošlo k cenzúre v RTVS ani k porušeniu interných predpisov. Šéf Rady Igor Gallo však aj v stredu zdôraznil, že je záujem po dopracovaní príspevok zaradiť do vysielania. "Autorka má inštrukcie, čoho sa má doplnenie týkať, len čo bude prepracovaná verzia pripravená, môže ísť do vysielania," reagoval Chuguryan.


Rada RTVS v stredu presunula schvaľovanie návrhu rozpočtu verejnoprávneho vysielateľa na rok 2021 do programu nasledujúceho rokovania rady – vo štvrtok 17. decembra. Členovia orgánu dohľadu, ktorý finančný plán schvaľujú, chcú v návrhu spresniť a doplniť aktualizované ekonomické východiská a s tým súvisiace spresnenie programového konceptu naviazaného na disponibilné prostriedky. S istotou však očakávajú, že vzhľadom na očakávané nižšie príjmy bude musieť prísť k redukcii výroby, najmä v televíznej časti vysielania.
V predloženom návrhu rozpočtu sa ráta s príjmami vo výške 144.834.182 eur, čo je o 18,3 milióna eur menej oproti očakávanej skutočnosti za rok 2020. Ako objasnil člen dozornej komisie Martin Kabát, hlavným dôvodom poklesu príjmov je absencia kompenzácií za nižší výber úhrad tzv. koncesionárskych poplatkov, k poklesu ktorých dochádza v dôsledku zmenenej legislatívy a rozšírenia skupín oslobodených od platenia.
Výdavky na rok 2021 sú predbežne rozpočtované na 144.634.182 eur, čo by malo znamenať pokles o 14,4 milióna eur. Výdavky sú plánované na tri televízne a deväť programových služieb. Škrtanie sa dotkne najmä televíznej výroby, podľa návrhu majú byť priame externé výdavky na výrobu o 5,5 milióna eur nižšie oproti očakávanej skutočnosti za rok 2020, pri rozhlasovej výrobe má byť redukcia výdavkov na výrobu miernejšia, ráta so znížením o 40.000 eur.
V súvislosti so spresnením finančného plánu požiadali členovia rady aj o doplnenie a vyšpecifikovanie programového konceptu na rok 2021, v televíznej časti sa má týkať okrem iného aj športového vysielania a celkovej perspektívy spustenia štvrtej programovej služby.


Copyright © TASR 2020


                                                  

Rada Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) dlhodobo nepovažuje stav národnostného vysielania najmä v televíznej časti RTVS za optimálny. Vo vyhodnotení programových služieb za rok 2019 Rada RTVS konštatovala, že národnostné vysielanie verejnoprávnej televízie potrebuje nový koncept, nových interných a externých spolupracovníkov a aj pevný vysielací čas. Na dnešnom rokovaní Rady RTVS to uviedol podpredseda rady Martin Kákoš.
Ako ďalej informoval, v rozhlasovom vysielaní je situácia omnoho uspokojivejšia aj vďaka samostatnej programovej službe rádia Patria, ktoré má v súčasnosti charakter dominantného média v prostredí národnostného vysielania na Slovensku. Podľa rady je vážnym problémom, že v národnostných programoch už dlhé roky chýbajú mládežnícké a detské relácie.
Rada si uvedomuje mnohé problémy, s ktorými sa musí verejnoprávna televízia v národnostnom vysielaní vysporiadať. Ide najmä o nejasnú dikciu zákona, ktorá umožňuje rozdielne interpretácie, absencia schopných redaktorov či obmedzené finančné zdroje. Pre ďalší rozvoj národnostného vysielania, vrátane jeho rozšírenia, je preto nevyhnutné prijatie legislatívnych opatrení, ktoré súvisia so stabilizáciou financovania RTVS. Rada napríklad žiada generálneho riaditeľa realizovať národnostné vysielanie aj prostredníctvom nových médií a ukladá mu pravidelne polročne predkladať správu o stave národnostného vysielania, pripomenul Kákoš.
Vedenie telerozhlasu vypracovalo koncepciu národnostného vysielania, ktorú Rada RTVS prerokovala na zasadnutí 20. novembra 2020. Koncepcia podľa Rady RTVS dostatočným spôsobom navrhuje riešenia, napríklad reformu národnostného vysielania delí na niekoľko fáz, diferencovane pre rozhlasové a televízne vysielanie podľa časové harmonogramu. Rada sa s takto koncipovanou reformoou národnostného vysielania stotožnila. Pre jej uskutočnenie sú však potrebné najmä dostatočné finančné zdroje a zároveň zmeny v organizačnej štruktúre národnostného vysielania. Tie sú v právomoci RTVS a sú realizovateľné postupne. Pokiaľ ide o finančné zdroje, prvým je alokácia nákladov, ktorá je v kompetencii RTVS a rozhoduje o nich manažment a následne rada. Tento zdroj však na uskutočnenie cieľov koncepcie nebude dostatočný. Druhým zdrojom sú zvýšené príjmy RTVS, tie sú však závislé od legislatívy a od rozhodnutia exekutívnych orgánov, dodal Kákoš.©2020, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.