13. 8. 2021

Ministerstvo kultúry plánuje vytvoriť lepšie podmienky pre nezávislosť orgánov RTVS

Ministerstvo kultúry plánuje vytvoriť lepšie
 
Portál dotácií Ministerstva kultúry SR
 podmienky pre nezávislosť orgánov RTVSMinisterstvo kultúry SR plánuje vytvoriť optimálne podmienky pre nezávislé kreovanie a fungovanie orgánov Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Do procesu sa môže zapojiť aj verejnosť zaslaním svojich podnetov a návrhov. Rezort o tom informoval na právnom a legislatívnom portáli slov-lex, kde zverejnil pripomienkovanie predbežnej informácie o zmene zákona o RTVS. Návrh sa zameriava najmä na zmenu v mechanizme voľby generálneho riaditeľa RTVS a reformu Rady RTVS z hľadiska kompetencií, počtu a výberového procesu jej členov. Tiež by mal upraviť zriadenie samostatného kontrolného orgánu RTVS – dozornej komisie pre oblasť nezávislého ekonomického a právneho posúdenia hospodárenia tejto inštitúcie.

Rezort objasnil, že súčasný zákon o RTVS zveruje voľbu a odvolanie štatutárneho orgánu RTVS do pôsobnosti Národnej rady SR. Tá rozhoduje nielen o generálnom riaditeľovi ale aj o členoch Rady RTVS. Keďže je NR SR politickým orgánom, nemôže ministerstvo kultúry v procese voľby orgánov RTVS úplne vylúčiť politické vplyvy. „Súčasné znenie zákona o RTVS vymedzuje dva orgány RTVS, a to generálneho riaditeľa a radu. Platná úprava nezakotvuje samostatný nezávislý orgán, ktorý by bol kreovaný za účelom posilnenia kontroly hospodárenia RTVS,“ zhodnotilo MK SR.

 

©2021, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.