24. 3. 2022

Rada pridelila dvadsaťdva frekvencií výberového konania

Rada pridelila dvadsaťdva 
 
 
frekvencií výberového konania
 
 

Po ústnom vypočutí uchádzačov o voľné rozhlasové frekvencie zaradené do aktuálneho výberového konania dnes Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodovala o ich pridelení. Z tridsiatich šiestich frekvencií zaradených do výberového konania pridelila dvadsaťdva kmitočtov. Najviac frekvencií získal vysielateľ D.EXPRES, k.s., a to po jednej pre programové služby EXPRES a Jemné, dve pre stanicu Europa 2 a dve pre jedinú novú programovú službu, ktorá po tomto výberovom konaní obohatí rozhlasový éter – rádio ROCK.

Všetci ostatní žiadatelia, ktorí sa vo výberovom konaní uchádzali o frekvencie, sú držiteľmi licencií na už existujúce rozhlasové vysielanie a žiadali ich na rozšírenie svojho doterajšieho pokrytia. Štyri frekvencie z dvanástich, o ktoré žiadal, Rada pridelila vysielateľovi Rádia Mária (Rádio Mária Slovensko s.r.o.), pri štyroch z jedenástich, o ktoré mal záujem, rozhodla Rada o ich pridelení vysielateľovi Dobrého rádia (Dr. FM, s.r.o.). Držiteľovi licencie na vysielanie Rádia Lumen, Rádio LUMEN, spol. s r.o., Rada pridelila dve z troch požadovaných frekvencií a obe dve, o ktoré sa uchádzala, získala spoločnosť Trnavská produkčná s.r.o. pre Trnavské Rádio.

Zhodne po jednej frekvencii Rada pridelila pre stanice Vlna (Rádio Vlna, s.r.o.), FUN RADIO (RADIO, a.s.) a Rádio 7 (T.W.Rádio s.r.o.). Jedinú frekvenciu, na ktorej vysiela, opätovne získala aj Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. pre mestské Rádio Topoľčany, ktorá vysiela na základe licencie platnej v decembri 2023 už 16 rokov, čo neumožňuje jej ďalšie predĺženie a vyžaduje včasné opätovné pridelenie.

Ostatní uchádzači výberového konania v ňom nezískali žiadnu frekvenciu. Nepridelených ostalo päť frekvencií, o ktoré sa neprihlásil žiaden záujemca, tri frekvencie, pri ktorých bol jediným žiadateľom vysielateľ rádia VIVA, INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. a dve trojice frekvencií, ktoré boli do výberového konania zaradené ako prideliteľné výlučne spoločne, o ktoré sa však vysielatelia uchádzali jednotlivo.

V prípade držiteľa licencie programovej služby VIVA boli dôvodom nepridelenia priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa o licenciu a priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania, teda zákonné kritéria, ktoré je Rada povinná posudzovať a prihliadať na ne. Atraktívne trojice frekvencií Banská Bystrica - Bratislava (Devínska) – Trnava a Martin – Žilina – Ružomberok podmienil spoločným pridelením Regulačný úrad, ktorý je technickým správcom frekvenčného spektra. Keďže o ne v rozpore s touto podmienkou viacerí vysielatelia požiadali jednotlivo, Rada sa obrátila na Regulačný úrad so žiadosťou o jeho stanovisko k tejto situácii. To bolo Rade doručené 17. marca 2022 a keďže v ňom Regulačný úrad nezaujal jednoznačné stanovisko, Rada tieto konania zastavila. V najbližšom čase bude Rada iniciovať stretnutie s Regulačným úradom, ktorého účelom je odstrániť akékoľvek nejasnosti a pochybnosti v pridelení týchto frekvencií a následne ich zaradí do výberového konania opätovne.

Zoznam všetkých frekvencií zaradených do výberového konania vrátane úspešných žiadateľov je uvedený v tabuľke. Záznam z včerajších ústnych vypočutí žiadateľov ako aj dnešného rozhodovania Rady o pridelení frekvencií je dostupný na youtube kanále Rady.

Lokalita

Frekvencia [MHz]

Výkon [W]

Pridelená

Frekvencie pridelené spoločnosti Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
(platnosť licencie sa končí 20. 12. 2023)

Topoľčany

102,9

250

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Opakovane zaradené frekvencie

Spišská Nová Ves

97,7

300

Rádio LUMEN, spol. s r.o.

Žilina

88,2

500

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Námestovo

88,2

200

Trenčín

89,8

30

nepridelená (žiadny záujemca)

Prešov

97,2

500

D.EXPRES, k.s. – Europa 2

Banská Bystrica

99,4

200

nepridelená

Banská Bystrica

88,6

1000

Dr. FM, s.r.o.

Dunajská Streda

98,3

50

Trnavská produkčná s.r.o.

Zvolen

100,7

200

nepridelená

Bratislava

107,0

50

Dr. FM, s.r.o.

Zvolen

98,1

100

nepridelená

Frekvencie uvoľnené ich odňatím, resp. zánikom licencie

Dolný Kubín

89,0

200

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Liptovský Mikuláš

88,9

100

nepridelená (žiadny záujemca)

Poprad

96,4

200

T.W.Rádio s.r.o.

Domaša

104,2

500

nepridelená (žiadny záujemca)

Nitra

88,8

10000

D.EXPRES, k.s. – Jemné

Rožňava

89,0

200

D.EXPRES, k.s. – Europa 2

Lučenec

89,1

200

nepridelená (žiadny záujemca)

Nové Mesto n. Váhom

92,4

250

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Košice

94,8

1 000

Rádio Vlna, s.r.o.

Považská Bystrica

95,1

250

Dr. FM, s.r.o.

Snina

95,9

10 000

Rádio LUMEN, spol. s r.o.

Piešťany

97,3

500

Trnavská produkčná s.r.o.

Banská Bystrica

97,6

100 000

nepridelené

Bratislava – Devínska

97,6

100

Trnava

97,6

100

Čadca

98,1

200

RADIO, a.s.

Martin

98,7

500

nepridelené

Žilina

98,7

500

Ružomberok

98,8

5 000

Bratislava

100,3

1 000

D.EXPRES, k.s. - ROCK

D.EXPRES, k.s. – ROCK

Trenčín

100,3

500

Rimavská Sobota

102,4

500

žiadny záujemca

Prešov

105,2

1 000

D.EXPRES, k.s. – EXPRES

Poprad

107,3

2 000

Dr. FM, s.r.o.