25. 9. 2022

Na čele SSN ostáva Daniel Modrovský

Na čele SSN 
 

ostáva Daniel Modrovský
 

Predsedom Slovenského syndikátu novinárov (SSN) zostáva Daniel Modrovský. Rozhodli o tom členovia SSN na 14. sneme združenia.
"Prvým podpredsedom sa stal Vladimír Ješko a druhou podpredsedníčkou Ľuba Koľová. V predstavenstve budú okrem nich pôsobiť aj Jozef Jurčišin, Marta Mochnacká, Martin Klokner a Miloslava Necpalová," doplnil staronový šéf SSN. "Kontrolnú radu v najbližšom období povedie jej nový predseda Svjatoslav Dohovič, jeho spolupracovníkmi budú Juraj Trstenský a Pavol Erdziak," informoval Modrovský.
Hlavnou témou snemu bola podľa jeho slov situácia spojená s nehnuteľným majetkom na bratislavskom Župnom námestí, členovia SSN sa venovali aj témam spojeným s regionálnymi médiami zachovaním plurality názorov a dodržiavania Etického kódexu novinára v neustále sa meniacom mediálnom prostredí.

Zdroj:TASR