14. 10. 2022

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

 „Ak sa dokáže, že tento trestný čin motivovala nenávisť proti LGBTI ľuďom, to je neakceptovateľné. Ja som neburcoval proti LGBTI komunite, kritizoval som iba ideológiu, pričom na tom stále trvám.Hovorím však tiež, aby sme týmto ľuďom uľahčili život napríklad tým, že im umožníme dediť po sebe a nahliadať do zdravotnej dokumentácie. S tým nemám žiadny problém.Potom sa môžeme, samozrejme, baviť o všetkom inom, ale ja by som chcel, aby sa nerozprávalo iba o právach LGBTI ľudí, ale aj národnostných komunít, lebo tie sa v poslednom čase dostali do úzadia.“
György Gyimesi