26. 3. 2006

SRo, s.r.o., 26

SRo, s.r.o., 26
Rozhlasová rada otvorí v utorok v poradí štvrtú voľbu generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu vypočutím prvých siedmich z 12 kandidátov, ktorých posunula do konkurzu. V utorok vypočuje podľa vyžrebovaného poradia - manažéra Jána Derďáka, manažéra v oblasti elektrotechniky Karola Šáteka, bývalého člena licenčnej rady Petra Kováča, bývalú rozhlasovú dramaturgičku Oľgu Janíkovú, manažéra a bývalého redaktora SRo Jána Nemca, technika Miroslava Krasňana a redaktora SRo Ľuboša Kasalu. Nasledujúci deň, v stredu rada vypočuje - režiséra a editora Martina Beňušku, šéfdramaturga dvojky STV Ľuboša Machaja, exstarostku bratislavského Starého Mesta Miloslavu Zemkovú, ekonomickú riaditeľku a štatutárnu zástupkyňu SRo Hildu Gajdošovú a bývalého šéfa rádiokomunikácií Gabriela Szántóa. Kandidáti predstavia rade svoj projekt rozvoja a riadenia SRo a rada každému z nich môže následne klásť otázky. Po skončení vypočutia by rada mala ešte v stredu po prvýkrát hlasovať. Na zvolenie za šéfa SRo potrebuje kandidát, aby za neho hlasovali aspoň dve tretiny zo všetkých členov rady, teda minimálne 10 z 15. Vypočutie a prvé hlasovanie bude v sídle SRo na Mýtnej ulici v Bratislave, v utorok aj v stredu od 9:00. Ak sa v prvom hlasovaní nikomu 10 hlasov nepodarí získať, postupujú do druhého kola voľby kandidáti, ktorí získali najmenej tri hlasy. V prípade, že najmenej tri hlasy získa iba jeden kandidát, postupuje do druhého kola voľby tento kandidát a kandidát, ktorý získal druhý najvyšší počet hlasov; ak druhý najvyšší počet hlasov získalo viac kandidátov, postupujú všetci kandidáti, ktorí získali rovnaký druhý najvyšší počet hlasov. Ak v prvom kole voľby nezíska aspoň tri hlasy ani jeden kandidát, postupujú do druhého kola voľby dvaja kandidáti, ktorí získali najviac hlasov. Kandidátom, ktorí postúpili, rada písomne oznámi termín druhého kola voľby. Ostatným kandidátom rada do troch dní písomne oznámi, že vo voľbe neuspeli. Druhé kolo voľby, v ktorom sa môže hlasovať dvakrát, sa uskutoční 6. apríla. Aj v ňom bude úspešný ten kandidát, ktorému sa podarí získať dve tretiny hlasov všetkých členov rady a aspoň desať z pätnástich. Prihlášky 12 zo 14 uchádzačov o účasť vo štvrtom konkurze na generálneho riaditeľa SRo schválila Rozhlasová rada v stredu, 22. marca. Zo 14 uchádzačov vyradila dvoch - Milana Mojša Kováča a Jána Végha, lebo nedodali potrebné dokumenty. Zvolenie generálneho riaditeľa SRo by podľa predsedu Rozhlasovej rady Vladimíra Taliana malo zlepšiť perspektívu verejnoprávneho rozhlasu. Rozhlas totiž má aktuálny dlh približne 240 miliónov korún a ku koncu roka by sa bez riešenia situácie mohol vyšplhať až na sumu 400 miliónov korún. Ak rada zvolí generálneho riaditeľa, tak bude spolupracovať s manažmentom, na zvolení ktorého sa, na rozdiel od predchádzajúceho, podieľala. Rozhlas je bez riaditeľa od 7. októbra 2005, keď sa skončilo funkčné obdobie Jaroslava Rezníka a rada šéfa SRo volí už siedmy mesiac. Dovtedy, kým ho zvolí, SRo riadia dvaja štatutárni zástupcovia - programový riaditeľ Vladimír Puchala a ekonomická riaditeľka Hilda Gajdošová.