28. 3. 2006

SRo, s.r.o., 28

SRo, s.r.o., 28
Rozhlasová rada dnes vypočula prvých uchádzačov o post generálneho riaditeľa SRo. Ako prvého v štvrtej voľbe šéfa verejnoprávneho rozhlasu vypočula manažéra Jána Derďáka, následne manažéra v oblasti energetického poradenstva Karola Šáteka a bývalého predsedu licenčnej rady Petra Kováča. Ján Derďák predstavil rade svoj pohľad na riadiacu prácu generálneho riaditeľa SRo. Ako uviedol, ak by bol zvolený za šéfa rozhlasu, pritlačil by na všetky možné sily, ktoré by umožnili zlepšiť vysielanie. Po prvýkrát sa pred radou predstavil kandidát Karol Šátek. Podľa neho by mal byť rozhlas bližší k ľuďom. Po prípadnom nástupe do jeho vedenia by vykonal dôslednú analýzu fungovania SRo. Myslí si, že koncesionárske poplatky ako kľúčový zdroj príjmov SRo by sa mali rovnako ako iné poplatky zvýšiť. V programe SRo by chcel viac tém z histórie Slovenska a viac by tiež očakával vzdelávacích programov. Peter Kováč, ktorý sa o kreslo riaditeľa SRo uchádzal už v prvej voľbe, je za radikálne zmeny v rozhlase, ktoré by SRo dostali z dlhov. Ak sa podľa Kováča k nim nepristúpi, môže sa dlh rozhlasu do konca roka vyšplhať na polmiliardy. Kováč preto navrhuje dočasné vypnutie Rádia_FM, jeho program by preniesol na internet a po ozdravení SRo a spustení digitalizácie by rádio vrátil do rozhlasového éteru. Tvrdí, že presunom Rádia Devín na frekvencie Radia _FM, vypnutím dovtedajších vysielačov Rádia Devín a presunom Radia _FM na internet, by sa dalo ročne usporiť 100 mil. korún. Rádio Devín by povýšil na nový celoplošný okruh a snažil by sa zvýšiť jeho počúvanosť. Ako uviedol, ak sa SRo nerozhodne vypnúť Rádio_FM, môže to urobiť niekto iný. Časť programu Rádia_FM by však presunul na Rádio Devín. Ďalšie opatrenia, ktoré by po nástupe do funkcie riaditeľa urobil, by podľa neho spolu mohli ušetriť 200 mil. korún ročne. Kováč by zasiahol aj do personálnej štruktúry, pričom by sa riadil modelom - desať percent tvoriví pracovníci a 30 percent obslužný personál. Okrem iného poukázal na to, že nesúhlasí so spôsobom, akým Slovenský rozhlas vymáha dlhy na koncesionárskych poplatkoch, ktorý podľa neho poškodil reputáciu SRo. Zmluvu s BSP LP treba podľa Kováča vypovedať, ak to umožňujú zmluvné podmienky, ak sa to nedá, treba sa dohodnúť inak. Situáciu by riešil lepšou zmluvou so Slovenskou poštou. Oľga Janíková by oživila vysielanie SRo, venovala by viac priestoru vzdelávaniu. Je za zachovanie všetkých okruhov SRo s tým, že zahraničné vysielanie rádia Slovakia International by presunula až do vyriešenia jeho financovania na internet. Je za zavedenie doobedňajšieho vysielania pre deti a mládež na Rádiu_FM. Svoj projekt postavila hlavne na využití bratislavského sídla SRo. Tzv. obrátenú pyramídu by premenila na multifunkčné obchodné centrum so zameraním na kultúru. Pracovníkov SRo by presunula do prízemných častí SRo a budov na uliciach Benediktiho a Žilinská. Príjmy z prenájmu by dala na vyrovnanie dlhu SRo. Úspory by hľadala aj v zmene intervalu platenia koncesionárskych poplatkov z mesačných na ročné platby. Tým by SRo usporil na poplatkoch pre poštu 4,40 Sk za výber za každého koncesionára. Spolu by to bolo 120 až 150 miliónov Sk ročne. Rovnako ako väčšina kandidátov, ani ďalší záujemca o kreslo šéfa SRo J. Nemec nepredstúpil pred Rozhlasovú radu po prvýkrát. Svoj projekt nemenil. Nechce rušiť žiadny okruh SRo a rád by oslovil viac poslucháčov vo veku od 25 do 44 rokov. Navrhuje zaviesť viac publicistiky a investigatívnej žurnalistiky na Rádio Slovensko a Rádio FM by zmenil na hudobno - športové rádio. Za podstatné považuje aj vyjasnenie financovania rádia Slovakia International. Ak by štát na jeho vysielanie nechcel prispievať, uvažoval by o jeho presune na internet. Internetové rádio Inet by viac zviditeľnil. Navrhuje tiež, aby o hudbe rozhodoval externý tím dramaturgov. Najmä na potrebe urýchlenej digitalizácie jednotlivých okruhov SRo postavil svoj projekt ďalší kandidát, ktorý sa o post šéfa SRo uchádza po prvýkrát - M. Krasňan. Kandidát so šesťročnými skúsenosťami z banky by po prípadnom zvolení zaviedol do SRo finančný manažment a program SRo by venoval viac výchove. Posledný v programe utorkového vypočutia kandidátov na generálneho riaditeľa SRo bol redaktor Rádia Slovensko Ľ. Kasala, ktorý sa tiež na konkurze zúčastnil po prvýkrát. Ako uviedol, ako človek zvnútra pozná atmosféru a nedostatky SRo. Vidí ich najmä v slabej komunikácii vedenia s tvorivými pracovníkmi, v tom, že neexistuje kariérny poriadok a systém odmeňovania, ktorý by zaručil, že o prácu v ňom budú mať záujem kvalitní ľudia. Zo súčasných sedem okruhov SRo by urobil šesť a zlúčil by Rádio Slovakia International s rádiom Inet. Na Rádiu Slovensko by rád počul lepšie motoristické informácie, viac investigatívnej žurnalistiky, komentáre a zlepšil by hudbu. Na Rádiu Devín by sa snažil presadiť viac priestoru pre vedu a vzdelanie a zaviedol by systém projektového a grantového financovania. Ak by to bolo z finančných dôvodov nevyhnutné, spojil by Rádio_FM s Rádiom Devín. Je za zavedenie metropolitného vysielania pre Bratislavu. Dlhy SRo by podľa Kasalu vyriešil nový koncesionársky zákon. Zefektívnil by predaj reklamy, predal budovu SRo na Benediktiho ulici, snažil by sa využiť eurofondy a čo najskôr digitalizovať Rádio_FM a následne ďalšie okruhy. Kandidáti predstavia rade svoj projekt rozvoja a riadenia SRo a rada každému z nich môže následne klásť otázky. Po skončení vypočutia by rada mala ešte v stredu po prvýkrát hlasovať. Na zvolenie za šéfa SRo potrebuje kandidát, aby za neho hlasovali aspoň dve tretiny zo všetkých členov rady, teda minimálne 10 z 15. Ak sa v prvom hlasovaní nikomu 10 hlasov nepodarí získať, postupujú do druhého kola voľby kandidáti, ktorí získali najmenej tri hlasy. Ak najmenej tri hlasy získa iba jeden kandidát, postupuje do druhého kola voľby tento kandidát a kandidát, ktorý získal druhý najvyšší počet hlasov. Ak v prvom kole voľby nezíska aspoň tri hlasy ani jeden kandidát, postupujú do druhého kola voľby dvaja kandidáti, ktorí získali najviac hlasov. Druhé kolo voľby, v ktorom sa môže hlasovať dvakrát, sa uskutoční 6. apríla. Aj v ňom bude úspešný ten kandidát, ktorému sa podarí získať dve tretiny hlasov všetkých členov rady a aspoň desať z pätnástich.