7. 5. 2006

Slovenská národná BBC

Slovenská národná BBC
Slovenská národná strana je znepokojená "mediálnou totalitou" verejnoprávnej Slovenskej televízie uplatňovanej v diskusnej relácii O päť minút 12. Národniari majú vážne podozrenie, že tvorcovia tejto relácie uplatňujú voči SNS politickú cenzúru. "Preferovaním stále tých istých politických subjektov, politikov opakujúcich stále tie isté klišé odpovede a nastoľovaním totožných tém manažment STV urobil z verejnoprávnej televízie rovnako servilnú slúžku moci a nástroj ovplyvňovania a propagandy ako za vlády komunistov," uvádza sa vo vyhlásení SNS, ktoré poskytol hovorca strany Rafael Rafaj. V EÚ pravdepodobne neexistuje podľa národniarov verejnoprávna televízia, ktorá by počas štyroch rokov nepozvala do diskusie relevantnú opozičnú politickú stranu so stabilnými preferenciami nad osem percent. Podľa SNS mediálna blokácia národniarov a národných tém v tejto relácii má neprípustný charakter zámernej politickej blokácie a cielenej nedemokratickej cenzúry. Rafaj ďalej informoval, že SNS spracováva analýzu, ktorá dokáže subjektívne zavinenie a pochybenie v napĺňaní pluralitných zásad informovania verejnej služby v zmysle mediálnych zákonov a charty spravodajstva a publicistiky STV. SNS podľa neho tiež pripravuje zásadné zmeny podobné v BBC tak, aby sa zefektívnila spoločenská vynútiteľnosť zákonného dohľadu nad verejnoprávnymi médiami a plnenie zásad objektivity, plurality, nestrannosti a vyváženosti prezentácie subjektov a legitímnych názorov