8. 5. 2006

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava , 09.05.2006 o 9.30

Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosti č.631/54-2006 a 636/57-2006 (na vysielanie programu VyVolení 2 zo dňa 3.3.2006 ) Správa o šetrení sťažností č. 631/54-2006 a 636/57-2006 smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava

Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosť č.533/44-2006 na vysielanie programu Vo víre politiky zo dňa 23.02.2006 ) Správa o šetrení sťažnosti č. 533/44-2006 smerujúcej proti vysielaniu Nautik TV Vysielateľ: Nautik TV spol. s r.o., Bratislava

Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosť č.575/50-2006 (na vysielanie programu Noviny JOJ zo dňa 26.02.2006 ) Správa o šetrení sťažnosti č.575/50-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava

Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č. 257/20-2006 na vysielanie programu Vilomeniny z dňa 22.1.2006) Správa o šetrení sťažnosti č. 257/20-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné

Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č. 737/62-2006 (na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 20. 9. 2005) Správa o šetrení sťažnosti č. 737/62-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné

Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č.592/51-2006 (na vysielanie programu Čili, sex a samba zo dňa 5.3.2006 ) Správa o šetrení sťažnosti č.592/51-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava

Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona SK č.: 479-PgO/O-118/2006 zo dňa 20.12.2006 Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 2449/278-2005 a č. 2611/290-2005 (dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Televízne noviny, príspevok Výhrada svedomia, 17.10.2005) ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Návrh na uloženie sankcie – pokuty SK č.: 516-PgO/O-663/2006 zo dňa 07.02.2006 Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3166/374-2005 (dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Medea, 20.12.2005) ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Návrh na zastavenie správneho konania SK č.: 480-PgO/O-119/2005 zo dňa 20.12.2005 Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2611/209-2005 (dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Televízne noviny (príspevok Problematická zmluva, 13.10.2005) ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona SK č.: 443-PgO/O-2158/2005 zo dňa 22.11.2005 Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2080/225-2005 (dodržiavanie § 35 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Nepriestrelný mních, 01.10.2005) ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Návrh na uloženie sankcií – dvoch pokút a upozornenia na porušenie zákona SK č.: 456-PgO/O-2339/2005 zo dňa 06.12.2005 Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2002/219-2005 (dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Soňa Talk show, 21.09.2005) ÚK: MAC TV, s.r.o.

Návrh na uloženie sankcií – pokuty a upozornenia na porušenie zákona, a návrh na zastavenie správneho konania SK č.: 426-PgO/O-2102/2005 zo dňa 22.11.2005 Doplnenie: Správa č. 136/05/TV o monitorovaní TV Markíza (dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Big Brother - Súboj, 4.11.2005) ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Návrh na uloženie sankcií – dvoch pokút a upozornenia na porušenie zákona SK č.: 427-PgO/O-2103/2005 zo dňa 22.11.2005 Doplnenie: Správa č. 133/2005/TV o monitorovaní TV Markíza (dodržiavanie § 20 ods. 3, 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Big Brother súboj – Face to Face, 7.11.2005) ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.

Návrh na uloženie sankcie – pokuty SK č.: 425-PgO/O-2101/2005 zo dňa 22.11.2005 Doplnenie: Správa č. 136/2005/TV o monitorovaní TV Markíza (dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Big Brother súboj – Face to Face, 4.11.2005) ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.

Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona SK č.: 475-PgO/O-113/2005 zo dňa 20.12.2005 Doplnenie: Správa č. 138/2005/TV o monitorovaní TV Markíza (dodržiavanie § 35 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Slovensko - Španielsko, 16.11.2005) ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.

Návrh na zastavenie správneho konania SK č.: 457-PgO/O-2340/2005 zo dňa 06.12.2005 Doplnenie: Priebežné výsledky monitoringu Slovenskej televízie – Dvojky v období volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2005 (dodržiavanie § 16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Regionálny denník, 22.11.2005) ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Návrh na uloženie sankcií – pokuty a upozornenia na porušenie zákona SK č.: 513-PgO/O-658/2006 zo dňa 07.02.2006 Doplnenie: Správa o sťažnosti č. 2768/316-2005 (dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Pravdivé lži, 12.11.2005) ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.