12. 5. 2006

Voľby naše premilené

Voľby naše premilené
Zákon o voľbách do Národnej rady SR neobmedzuje právo vysielateľov stanoviť si cenu za náklady na vysielanie politickej reklamy. Vyplýva to z rokovaní Rady pre vysielanie a retransmisiu s Ministerstvom vnútra SR o výklade ceny za vysielanie politickej reklamy. Riaditeľ Kancelárie RVR Andrej Holák hovorí, že v praxi to znamená, že je vecou vysielateľov - verejnoprávnych aj súkromných elektronických médií, akú cenu za vysielanie politickej reklamy stanovia. Konkrétne médium však musí garantovať rovnakú cenu a aj rovnaké platobné podmienky pre všetky politické subjekty, ktoré kandidujú v júnových parlamentných voľbách a prejavia záujem o nákup politickej reklamy. Rokovania licenčnej rady a rezortu vnútra tak potvrdili názor autora zákona - MV SR, že povinnosť elektronických médií vysielať politickú reklamu iba za náklady na vysielanie neexistuje. Podľa licenčnej rady by sa však v tejto oblasti malo začať uvažovať o zmene zákona o voľbách do NR SR tak, aby sa politická reklama predávala iba za cenu nákladov na vysielanie. Tým by sa podľa Holáka zabránilo diskriminácii malých a vo voľbách po prvýkrát kandidujúcich politických subjektov. Zákon o voľbách do NR hovorí, že náklady na politickú reklamu vo vysielaní Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie a vysielateľa s licenciou uhrádzajú kandidujúce politické strany alebo koalície. Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a vysielateľ s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetky kandidujúce politické strany alebo koalície rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky. Zákon náklady na politickú reklamu ďalej nešpecifikuje.