9. 5. 2006

Slovensko...tu neplatí zákon

Slovensko...tu neplatí zákon

Veselo vysielané online live programy STV, JOJ , TA 3 a Markízy, bez práva na šírenie nájdete, žiaĺ na http://www.novafoods.sk. Majiteľom domény je : Websupport, s.r.o. ,Kysucky Lieskovec,c.d.457, IČO :36421928,02334, Štatutárni zástupcovia : Michal Truban ,Telefón :0904/306 081.Spoločník je zaujímavejší Pavel Stano ,170 Dolný Bar . Meno väčšinou prepojené na poľnohospodárske firmy, ale vveľmi nepriamo aj na takú spoločnosť ako je Prvá strategická, Napokon spoločnosť prevádzkuje aj servre na nelegálne sťahovanie filmov. Niekedy ako © Biosun Tv creative Group. Takže je je to vlastne OK.