9. 5. 2006

STV sa drží, JOJ-ke nič nepomáha

STV sa drží, JOJ-ke nič nepomáha

18. týždeň /01.05.2006 - 07.05.2006, týždenný priemerný podiel na trhu (SHARE v %):

Markíza – 33,7 %

Jednotka - 17,2 %

Dvojka- 7,1 %

TV JOJ – 15,8 %

TA 3 - 1,4 %

Zdroj: PMT/TNS SK