9. 5. 2006

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné
Pokutu 500 000 korún uložila dnes Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) televízii Markíza za porušenie zákonnej ochrany mladistvých v programoch Big Brother - Súboj a Big Brother súboj - Face to Face, ktoré vysielala 4. a 7. novembra. Zákon televízia porušila aj v programe Pravdivé lži z 12. novembra 2005. Televízia bude tiež čeliť dvom správnym konaniam pre možnú neobjektívnosť v Televíznych novinách zo dňa 20. septembra 2005 v príspevku Riskoval životy ľudí a pre možné porušenie ochrany ľudskej dôstojnosti a ľudskosti v zábavnom programe Vilomeniny odvysielanom 22. januára tohto roku. Rada tiež televíziu upozornila na porušenie zákona v ďalších troch programoch.Pre porušenie ochrany mladistvých dostala od licenčnej rady pokutu 330 000 korún aj televízia JOJ, a to za program Soňa talkshow zo dňa 21. septembra 2005. Rada zároveň voči nej začala dve správne konania pre možné nesprávne uplatnenie označenia programu logom o jeho vekovej prístupnosti vo VyVolených 2 z 3. marca tohto roku a pre možné porušenie objektívnosti a nestrannosti v spravodajskom programe Noviny JOJ z 26. februára 2006.Sankcii sa nevyhla ani Slovenská televízia, a to za nesprávne uplatnenie označenia programu logom o jeho vekovej prístupnosti v programe Medea zo dňa 20. decembra 2005. STV musí pre tento prehrešok zaplatiť pokutu vo výške 20 000 korún. Dvom správnym konaniam bude po dnešnom zasadnutí licenčnej rady čeliť aj Fun Radio pre možné porušenie ochrany mladistvých v programe K-FUN z 29. marca a 5. apríla 2006.