4. 7. 2006

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné
Stotisícové pokuty dnes udelila Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Licenčná rada uložila Slovenskej televízií (STV) tri pokuty v súhrnnej výške 160 tisíc korún a televízii JOJ pokuty v súhrnnej výške 300 tisíc korún. STV dostala pokuty za zaradenie reklamy v programe Popcorn vysielanom 14. januára, tiež za porušenie zákonnej ochrany maloletých v programe To sa nedá odpustiť z 8. novembra 2005 a za neodvysielanie oznamu za podmienok určených licenčnou radou. Verejnoprávna televízia tiež musí podľa rady odvysielať upozornenie na porušenie zákona, STV tak mala urobiť prerušením programu Slovensko hľadá SuperStar 2 vysielanom 3. februára. TV JOJ licenčná rada finančne pokutovala za porušenie zákazu skrytej reklamy v programe Noviny, konkrétne v príspevku VyVolení - Duel vysielanom 13. novembra a v príspevku Česi a Slováci sa spojili, zo dňa 21. novembra. Aj televízia JOJ musí podľa rady odvysielať upozornenia na porušenia zákona, no na rozdiel od STV sú to tri upozornenia. Prvé je za porušenie pravidiel objektívnosti a nestrannosti spravodajských programov vo večernej spravodajskej relácii Noviny z 13. októbra 2005 za príspevok Desperáda vraj vydierali. Druhé upozornenie za porušenie zákazu reklamy na tabakové výrobky v programe Vyvolení - Rockyho úder, vysielanom 19. novembra 2005 a tretie za porušenie objektívnosti a nestrannosť spravodajstva v Novinách z 11. februára, konkrétne za príspevok Pokuty neplatičov koncesionárskych poplatkov. Licenčná rada dnes tiež vzala na vedomie Správu o komparatívnom monitoringu spravodajstva STV, TV Markíza, JOJ a TA3 od 15. marca do 15. apríla. RVR tiež začala štyri správne konania voči STV. Rada začala preverovať tri prípady možného porušenia zákona vo vysielaní TV JOJ a dve správne konania voči TA3.