7. 7. 2006

Resuscitácia detí nad 2 roky a dospelých

Resuscitácia detí nad 2 roky a dospelých
Oživiť slovenskú filmovú tvorbu, riešiť nedostatočné financovanie verejnoprávnych médií, obnovu kultúrnych pamiatok i problémy erbových inštitúcií chce nový minister Marek Maďarič. Do úradu ho dnes oficiálne uviedol predseda vlády SR Robert Fico, nový minister funkciu "prevzal z rúk" exministra kultúry Rudolfa Chmela, na ktorého pôsobenie chce nadviazať. "Jednou z mojich priorít je oblasť médií. Musíme riešiť postavenie Tlačovej agentúry SR, prijať nový tlačový zákon, pokúsiť sa riešiť financovanie verejnoprávnych médií," povedal novinárom po uvedení do funkcie Maďarič. Jeho srdcovou záležitosťou bude prijatie zákona o audiovizuálnom fonde, ktorý by v súčinnosti so Slovenskou televíziou mohol revitalizovať slovenskú kinematografiu. Podľa Maďariča, ktorý pôsobil aj v Rade STV, sú dnes finančné zdroje pre STV a SRo menšie ako ich zákonné úlohy. Preto by štát mal dotovať niektoré priority, napríklad digitalizáciu vysielania. Priority by boli zakotvené v zmluve medzi STV, či SRo s Národnou radou SR, ich použitie by bolo kontrolované. Maďarič má ambíciu navýšiť rozpočet kultúry, s ktorým neboli spokojní ani jeho predchodcovia. "Budem bojovať o zvýšenie, ale sústredím sa hlavne na vytváranie podmienok," povedal nový minister.Druhou Maďaričovou prioritou je obnova kultúrnych pamiatok, kde treba podľa neho združiť finančné prostriedky štátu, regiónov, miest a európske zdroje. "Je to dôležitá vec, ktorá pomôže cestovnému ruchu na Slovensku," podotkol minister. Jeho treťou prioritou je riešenie rôznych problémov erbových inštitúcii rezortu kultúry, ako sú SND, SNG, SNM a SF. Rázne chce vstúpiť aj do dostavby a sprevádzkovania novostavby SND. Štvrtou prioritou je vytvoriť lepšie podmienky pre miestnu kultúru. Maďarič garantoval, že v súvislosti so SNS vo vláde nebude obmedzovať kultúru národnostných menšín, ich sekcia na ministerstve podľa neho pracuje kvalitne. Pri rozdeľovaní peňazí na kultúru menšín podľa neho zaváži nielen početnosť menšín, ale aj váha ich kultúry. Maďarič mal už dnes rokovanie s rabínmi, ktorí chcú zachraňovať židovské cintoríny na Slovensku. Personálne zmeny na ministerstva zatiaľ Maďarič neplánuje. "V nasledujúcich týždňoch, mesiacoch budem vidieť, ako kto pracuje, a potom budem uvažovať o zmenách," povedal Maďarič. Prezradil len toľko, že sekciu umenia, ktorú dočasne vedie generálna riaditeľka sekcie médií Zuzana Mistríková, treba podľa neho obsadiť riadnym šéfom. Dnes má nový minister prvú poradu vedenia, od budúceho týždňa začne rozhovory s riaditeľmi sekcií, potom so šéfmi kultúrnych inštitúcii. Spoločne s ľuďmi, ktorí dnes sú na ministerstve, chce sformulovať časť programového vyhlásenia vlády v oblasti kultúry.