5. 7. 2006

Zomrel Siloš Pohanka mladší

Zomrel Siloš Pohanka mladší
Minulý týždeň zomrel na zlyhanie srdca Siloš Pohanka mladší. V minulosti pracoval v Slovenskej televízii, neskôr začal podnikať v audiovizuálnej oblasti. Vlastnil alebo spoluvlastnil firmy ako ATAN, výrobné družstvo, ESPÉ Bratislava, a.s., MULTIMEDIA SERVICE, s.r.o. , PHOENIX POSTRODUCTION spol. s r.o., TV House s.r.o. , TV House, a.s., CITY TV, spol. s r.o., EU-STAR, s.r.o. , TV Broadcasting, s.r.o. . Siloša Pohanku preslávil v roku 1998 aj spor Gamatex, ktorého korene sa začali v roku 1995 , kedy uzatvorili medzi sebou Siloš Pohanka a Pavol Rusko exkluzívnu zmluvu. Zmluva hovorila, že v prípade udelenia licencie sa bude ESPE Studio predstavované S. Pohankom podieľať na získaní licencie, alebo spolu vytvoria spoločnosť, kde bude ESPE Studio istým spôsobom zastúpené. Ako neskôr vysvitlo, k naplneniu tejto dohody nedošlo. S. Pohanka sa na základe zmluvy pokúšal svoj podiel od Ruska vymáhať. Keďže sa mu to nepodarilo , odpredal svoju pohľadávku spoločnosti Gamatex. Naposledy Siloš Pohanka pripravoval novú digitálnu platformu EastBox Digital