18. 10. 2007

Bodaj by to bola pravda, Miriam.

Bodaj by to bola pravda, Miriam.
Vrátiť do Slovenskej televízie (STV) štandardné riadiace procesy, ktoré umožnia STV efektívnu a verejnosťou dobre kontrolovateľnú činnosť, je cieľom nového Organizačného poriadku STV. Ako ďalej informovala Miriam Žiaková z komunikačného centra STV, verejnoprávna televízia prešla na nový Organizačný poriadok, ktorý zjednodušuje a sprehľadňuje organizačnú štruktúru STV od 1. októbra. Nový organizačný poriadok predstavuje dôležitý krok k prechodu na divízny systém riadenia STV - jeden z bodov projektu generálneho riaditeľa STV Radima Hrehu. Z novej organizačnej štruktúry budú vychádzať postupné zmeny, ktorými musí STV prejsť, aby mohla zlepšiť kvalitu výroby a vysielania programov. Návrh týchto postupných zmien - rozčlenenia doterajšieho útvaru dramaturgie programu do štyroch útvarov hlavných dramaturgov, predkladá manažment televízie na schválenie Rade STV, uvádza sa ďalej v tlačovej správe. Podľa informácií Žiakovej je cieľom vedenia televízie zaistiť, aby za celkovú koncepciu pôvodnej dramatickej tvorby, tvorby pre deti a mládež, dokumentárnej, publicistickej a hudobnej a zábavnej tvorby niesli zodpovednosť kvalifikovaní dramaturgovia. V minulosti bola táto zodpovednosť nejasná a úloha dramaturgie potlačená. V dôsledku toho sa o jednotlivých projektoch rozhodovalo nekoncepčne a bez dlhodobého výhľadu. Degradácia dramaturgie potom viedla k tomu, že v uplynulých rokoch vzniklo len minimum audiovizuálnych diel dlhodobo využiteľných vo vysielaní STV, konštatuje sa ďalej v tlačovej správe STV. Na budúci rok chce STV investovať do výroby pôvodnej dramatickej tvorby a dramatickej tvorby pre deti minimálne 120 miliónov korún. STV pritom chce na tento účel v budúcnosti použiť ročne vždy najmenej štvrtinu financií určených na výrobu a nákup programov. Tento podiel by mal postupne narastať na úkor nákladov na akvizície, ktoré sú dnes v STV neúmerne vysoké. Ak STV dokáže tento zámer úspešne naplniť, bude sa môcť prihlásiť k devízam, ktoré využívajú zabehnuté európske televízie verejnej služby na posilnenie svojej legitimity - peniaze koncesionárov nie sú minuté, ale investované. Nevyhnutným kľúčom k úspechu tejto stratégie je obnova kvalitnej dramaturgie a preto z nej manažment STV urobil svoju prioritu, dodáva sa v tlačovej správe STV.