19. 10. 2007

My a médiá

My a médiá
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí - eRko, jedna z najväčších detských organizácií na Slovensku, sa tento školský rok venuje vplyvu médií na deti a mládež. Vedúci detských spoločenstiev eRka sa v uplynulých dňoch zúčastnili na stretnutiach zameraných na tému My a médiá, kde získali mnohé podnety na prácu s deťmi. Spolu s nimi sa preto chcú pozrieť kritickým okom na médiá a upriamiť pozornosť na to dobré, čo ponúkajú. Ide o to, aby sa deti naučili médiá správne využívať. Tejto téme sa venoval aj pápež Benedikt XVI. v liste k tohtoročnému 41. Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý venoval práve deťom.
Keď sú deti vystavované tomu, čo je esteticky a morálne dokonalé, podporuje sa ich schopnosť hodnotiť a rozvážne rozlišovať. (...) Krása, ktorá je určitým odrazom božského, inšpiruje a oživuje mladé srdcia i mysle, kým ohavnosť a hrubosť majú na postoje a správanie deprimujúci vplyv.“ (Z posolstva Benedikta XVI. z 24. januára, sviatku sv. Františka Saleského – patróna novinárov) Ako Svätý Otec pripomenul, mediálna výchova si vyžaduje – tak ako každá výchova – vedenie k správnemu využívaniu slobody.