19. 10. 2007

Kauza Trend

Kauza Trend
Spoločnosť Bartolomei Finance nepredáva svoju pohľadávku vo výške viac ako 140 miliónov slovenských korún, ktorú požaduje od spoločnosti Trend Holding. Predseda predstavenstva spoločnosti Andrei Bartolomei včera vyhlásil, že takéto chýry sa nezakladajú na pravde a že ide doslova o „blaf". Tieto nepravdivé informácie sa šírili v posledných dňoch okrem iného prostredníctvom sms správ. Podľa predsedu predstavenstva spoločnosti Andrei Bartolomei, Trend Holding si nesplnil povinnosti stanovené súdom v nariadenom termíne, podľa ktorého mala v týždenníku Trend uverejniť ospravedlnenie do troch dní. Túto povinnosť si splnila až po 126 dňoch. Navrhovateľ - spoločnosť Bartolomei Finance oprel svoj návrh na vydanie predbežného opatrenia o znalecký posudok, podľa ktorého mal Trend spôsobiť spoločnosti Bartolomei Finance, a.s., škodu vo forme ušlého zisku za obdobie rokov 2004 až 2012 tým, že v januári 2004 o nej zverejnil kritický článok. Žaloba proti Trend Holdingu z 9. októbra je vo forme návrhu na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie 140 138 962 Sk. Vydavateľ týždenníka Trend považuje vyčíslenie škody prostredníctvom ušlého zisku Bartolomei Finance za špekulatívne a zneužité na útok proti vydavateľovi periodickej tlače. Právny zástupca vydavateľskej spoločnosti Trend Holding podal odvolanie proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava II, ktorý koncom septembra rozhodol o vydaní predbežného opatrenia zakazujúceho vydavateľovi disponovať peniazmi na firemných účtoch do výšky vyše spomínaných 140 mil. Sk.