12. 12. 2007

Vyhlásenie Zrady STV

Vyhlásenie Zrady STV

Vážený pán predseda ,

držíme Vám a Vášmu kolektívu, hlavne zdravému jadru, palce nielen my, ale aj náš ľud, svedomitý hospodár svojej krajiny, ktorý si váž velkolepé dielo výstavby vo svojej vlasti. Vysoko si ceníme prácu ,výsledky , úsilie , iniciatívu a tvorivú prácu robotníkov, rolníkov a inteligencie v Slovenskej televízii. Vaša práca vznikla v symbióze s každodennou prácou nášho ľudu, dokázali ste televíziu vyviesť z rokov rozvratu a konečne ste ju nasmerovali ako súčasť spoločného úsilia o bohatý, socialistický rozvoj života v našej krajine. Plamenný výtrysk vašej snahy o objektivitu ukázal možnosť naplnenia našich cieľov a môže zahájiť veľkolepé údobie prevratných spoločenských dejov, kedy z revolučného úsilia, práce a bojov vyrastie nový spoločenský poriadok, ktorý oslobodí pracujúceho človeka a nenechá chudáka umrieť na ulici. Naše spoločné úsielie, usilie našej kolektívnej práce, ožaruje pracujúcemu ľudu a revolučným silám cestu pokroku, cestu šťastnej budúcnosti. Svet imperialismu, nadnárodných kapitálov a mediálnych molochov je zmietaný svojimi vnútornými rozpormi a krízami a jeho útoční jastrabi z nich hľadajú východisko v tom, že sa pokúšajú položiť tieň na naše slnečné dielo a na vzťahy mezi nami. My však nedopustíme, aby v atómovej víchrici, tisíckrát hroznejšej všetkých minulých , zhorelo naše dielo, to, čo sme rok vytvorili. Pohŕdame tými, ktorí v neskrotnej pýche ješitnej nadradenosti, sobeckom záujme , či dokonca za mrzké peniaze, aj u nás sa našla skupinka takých odpadlíkov a zradcov , sa odtrhli a izolovali od vlastného ľudu, jeho života a skutočných záujmov a s neúprosnou logikou sa stávajú nástrojom antihumanistických síl imperialismu a v ich službe sú hlásateľmii rozvratu . Našou odpoveďou bude zvýšené pracovné úsilie aby sme aspoň takto demonštrovali náš postoj k antisocialistickým silám. Náš kolektív BSPRSTV stojí plne za našou vládou i za vami, pán predseda . Pridáva sa k Vám aj náš finačný žralok, ktorý sa kedykoĺvek poství za Vás. Vyzývame všetkých, aby v prípade potreby, pomohli nastoliť poriadok a rázne zabránili kontrarevolučným silám zvrhnúť socialistické výdobytky. Fafrnkov nenávistných, s absenciou umu neznesieme ! Krajinu a televíziu si rozvracať nenecháme. Za nové tvorivé činy v mene socialismu a mieru .

K veci, pán predseda.