11. 12. 2007

Hreha padol, Bobocký ostáva, Savický pokračuje

Hreha padol, Bobocký ostáva,
Savický pokračuje
Rada Slovenskej televízie dnes odvolala Radima Hrehu z postu generálneho riaditeľa STV. Na rokovaní boli prítomní dvanásti členovia, z nich desiati hlasovali za odvolanie a dvaja sa hlasovania zdržali. Členovia rady vyčítali Hrehovi neplnenie zákonných povinností ako napríklad nepredloženie viacerých strategických dokumentov ako aj prehlbovanie ekonomického a programového dlhu. Rada nerozhodla o štatutárovi STV s obmedzením právomocí, takže štatutárom ostal STV povedie až do zvolenia nového generálneho riaditeľa zástupca bývalého šéfa STV a riaditeľ pre strategický rozvoj Nikolaj Savický. Rada STV mu síce s hlasovaním o jeho zvolení za štatutára vyslovila nedôveru, Savický sa však pochopiteľne odmietol svojej doterajšej funkcie vzdať. Savický tak zostáva štatutárom a automaticky prevzal všetky kompetencie generálneho riaditeľa. Pre absolútnu nepripravenosť a škandálny prebeh zasadnutia Rady STV bol podaný návrh na odvolanie predsedu rady STV Bohumíra Bobockého, odvolanie však podporili iba traja členovia Rady STV a jeden sa zdržal hlasovania. Zajtra prinesieme podrobnosti o amatérskych postupoch pri odvolávaní generálneho riaditeľa a o nenaplnených túžbach po " Rudej záři nad Kladnem".