13. 12. 2007

CZECH RADIO NEWS

CZECH RADIO NEWS
K 10. decembru 2007 zaevidoval Útvar rozhlasových poplatkov Českého rozhlasu viac než 35 tis. novo prihlásených poplatníkov koncesionárskych poplatkov, ktorý spolu prihlásili viac než 60 tis. rozhlasových prijímačov.
Na októbrovú kampaň „Platí vaša firma?“, v rámci ktorej Český rozhlas písomne oslovil 160 tis. živnostníkov, firiem a organizácií, ktoré odoberajú elektrinu a doteraz neboli v evidencii poplatníkov rozhlasového poplatku, zareagovala už viac než polovica adresátov. Na účet Českého rozhlasu tak bolo od novo prihlásených firiem poslaných celkovo viac než 16 mil. Kč., pričom z tejto sumy tvorí 8 mil. Kč doplatky za minulé obdobia. „Firmy, ktoré na naše oslovenie doteraz nereagovali, môžu od Českého rozhlasu očakávať uplatnenie ďalších postupov vymedzených zákonom o rozhlasových a televíznych poplatkoch. K nim sa viažu v prípade ich ignorovania právne dôsledky a finančné postihy,“ hovorí na margo neplatičov Ondřej Beran, vedúci Útvaru rozhlasových poplatkov Českého rozhlasu. Povinnosti platiť rozhlasový poplatok je v ČR vymedzená zákonom č. 348/2005 Zb., o rozhlasových a televíznych poplatkoch.