6. 11. 2007

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Ministerstvo kultúry (MK) SR plánuje predložiť nový návrh tlačového zákona na rokovanie vlády do konca tohto mesiaca. Ešte predtým by sa ním mala v utorok 13. novembra zaoberať Legislatívna rada vlády (LRV). Ako povedal štátny tajomník MK Ivan Sečík, včera zasadala Rada ministra kultúry pre masmédiá, na ktorej sa prezentovala konečná podoba návrhu. "Dnešné rokovanie nebolo o tom, že by sa tam riešili konkrétne pripomienky. Bol s ním oboznámený širší mediálny aktív a ľudia, ktorí sú do toho zainteresovaní, keďže sa tento zákon v určitých častiach vzťahuje na všetkých novinárov. Ministerstvo dalo túto legislatívnu normu do medzirezortného pripomienkovania ešte v máji tohto roka. "Nadštandardne sme o nej rokovali s vydavateľmi a Slovenským syndikátom novinárov," priblížil Sečík. Na záver pripomienkového konania vydavatelia ešte predložili návrhy na zmenu v niektorých bodoch, ktoré pociťovali zo svojej strany ako problematické. MK taktiež očakáva, že ďalšie pripomienky pribudnú aj počas rokovania LRV. V prípade, že sa s ním rezort stotožní, zapracujú sa do konečnej podoby návrhu, ktorý bude predložený vládnemu kabinetu. Návrh nového tlačového zákona prináša okrem práva na odpoveď aj viacero noviniek, jednou z nich je právo na dodatočnú informáciu. Právo na opravu nepravdivých informácií v zákone ostalo. Nová norma takisto zavádza ochranu zdroja informácií, mení doterajšiu registráciu vydávania periodickej tlače na evidenciu a stanovuje vydavateľom povinnosť zverejňovať údaje o majiteľoch. Aktuálne platný zákon o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch (tlačový zákon) pochádza z roku 1966 a napriek mnohým novelizáciám už nevyhovuje súčasným podmienkam.

Zdroj : TASR