9. 11. 2007

SSN NEWS

SSN NEWS
Staronovou predsedníčkou stavovskej a odborovej organizácie slovenských novinárov - Slovenského syndikátu novinárov (SSN) sa na ďalšie tri roky stala Zuzana Krútka. O opätovnom zvolení Krútkej do čela SSN rozhodli delegáti 8. snemu syndikátu, ktorý sa dnes konal v Bratislave. Krútkej, ktorá bola jedinou kandidátkou na post predsedu, dalo hlas 66 delegátov snemu, proti bolo 12 a sedem hlasov bolo neplatných. Delegáti snemu tiež zvolili 17-členné predstavenstvo a sedemčlennú Kontrolnú radu. Ako predsedníčka SSN chce Z. Krútka podporovať najmä zvýšenie počtu členov syndikátu, organizácia by sa podľa nej mala omladiť. Ako ďalej povedala pre agentúru SITA, vo svojom v poradí druhom volebnom období chce sa tiež zamerať na vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti novinárov. Z dlhodobého hľadiska by chcela presadiť najmä opatrenia, ktoré zlepšia postavenie žurnalistov voči ich zamestnávateľom, ich pracovné a mzdové podmienky. Najväčšie problémy majú podľa nej voľní novinári, ktorí pracujú pre rôzne redakcie buď bez zmluvy alebo so zmluvou s veľmi nedôstojnými podmienkami. Dnešný snem SSN tiež hovoril o činnosti syndikátu na najbližšie tri roky. Sú za zvýšenie pôsobenia SSN na výkon novinárskeho povolania, budú pokračovať v snahe zlepšovať mediálnu legislatívu na Slovensku. SSN sa chce naďalej venovať zvyšovaniu etiky práce novinárov. Časť delegátov snemu požadovala, aby syndikát nebol odborovou, ale len profesijnou organizáciou, pri hlasovaní však nezískali väčšinu. SSN je stavovská a odborová organizácia novinárov, nezávislá od politických, ekonomických, ideologických a náboženských orgánov a organizácií. Je členom Medzinárodnej federácie novinárov so sídlom v Bruseli. Združuje novinárov pracujúcich v tlači, rozhlase, televízii a tlačových agentúrach na Slovensku. Jej členmi sú aj voľní novinári a publicisti. Má približne 2 150 členov. SSN vznikol 5. januára 1990 a za svoje poslanie okrem iného považuje ochranu slobody slova, obhajobu profesijných záujmov, podporu vzdelávania a ochranu práv novinárov. SSN má právo vyjadrovať sa k príprave mediálnych zákonov. Svojim členom poskytuje sociálnu výpomoc a sprostredkúva medzinárodný novinársky preukaz. Rozvíja spoluprácu s novinárskymi organizáciami v zahraničí. Pre členov SSN je záväzný Kódex novinárskej etiky.