6. 11. 2007

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom dnešnom zasadnutí pomerne prekvapivo pridelila vysielaciu frekvenciu 95,2 Mhz Rádiu Okey, ktoré si tak vylepšilo pokrytie na južnom území Slovenska. N-Radio totiž vrátilo svoju frekvenciu spoločne so sieťou Jemné melódie, do ktorej sa plánovalo začleniť. Na pridelenej frekvencii, o ktorú mali záujem aj Jemné melódie a Rádio Max, vysielalo od roku 1993 N-Rádio. RVR začala správne konanie voči Televízii Markíza a to s podozrením na zásah do ľudskej dôstojnosti a ochrany maloletých v príspevku Tragická nehoda v Televíznych novinách a v programe Reflex. Obe reportáže boli odvysielané 24. augusta. Ochranu maloletých podľa RVR nedodržala ani konkurenčná Televízia JOJ 3. septembra v príspevku Eutanázia v programe Črepiny. Licenčná rada sa zaoberala aj reláciou O 5 minút 12 verejnoprávnej Slovenskej televízie odvysielanej 2. septembra. Výhrady má voči objektivite odvysielaných informácií. Tú podľa rady nedodržal ani Slovenský rozhlas v relácii Z prvej ruky odvysielanej 10. apríla. RVR udelila aj finančné sankcie dvom komerčným televíziám. TV JOJ musí uhradiť pokutu 50 tisíc korún za neposkytnutie súvislého záznamu vysielania programu Noviny z 11. augusta. Stotisícovú sankciu dostala MOOBY TV za odvysielanie pornografických videoklipov 12. a 14. mája tohto roku.