9. 11. 2007

SSN NEWS

SSN NEWS
Slovenský syndikát novinárov (SSN) chce naďalej presadzovať skvalitnenie mediálnych zákonov na Slovensku. Delegátov 8. snemu SSN, ktorý sa dnes koná v Bratislave, o tom informovala predsedníčka SSN Zuzana Krútka. Pripomenula, že SSN sa naposledy zapojil do tvorby návrhu tzv. mediálneho zákona, ktorý má nahradiť tlačový zákon platný ešte od roku 1966. S podobou návrhu zákona však nie je úplne spokojný. Za dobré považuje, že návrh garantuje novinárske práva, ako napríklad povinnosť ochrany zdroja, ktoré sa vzťahujú na všetkých novinárov, nielen na tých, čo pôsobia v tlači. Syndikát však podľa jeho šéfky nemôže byť spokojný napríklad s tým, že sa nepodarilo presadiť právo na ospravedlniteľný omyl. Pokúsi sa, aby sa jeho návrhy dostali do zákona v ďalšom legislatívnom procese. SSN sa naďalej sústredí na presadenie tvorby noviel zákonov - autorského a zákonov o STV a SRo. Rozhodne treba odpolitizovať kreovanie rád verejnoprávnych médií, zdôraznila Krútka. SSN bude podľa Krútkej informovať Európsku federáciu novinárov o spore medzi spoločnosťou Bartolomei Finance a vydavateľom týždenníka Trend, spoločnosťou Trend Holding. Požiada federáciu, aby poslala znepokojujúci list ministrovi spravodlivosti, premiérovi, predsedovi súdnej rady. Vzťah SSN s premiérom nie je podľa Krútkej dobrý. Naopak vzťah s prezidentom Ivanom Gašparovičom a ministrom kultúry Marekom Maďaričom označila za dobrý a korektný. "S pánom premiérom vzťah vlastne nie je. Ťažko je hovoriť o vzťahu, keď kritizuje novinárov ako triedu a keď s ním chceme hovoriť, neodpovedá ani na list," uviedla Zuzana Krútka. SSN sa napriek tomu bude ďalej snažiť stretnúť sa a hovoriť s premiérom o problémoch novinárskej profesie. Chce tiež rozšíriť diskusiu o ochrane novinárov pred útokmi, ktoré súvisia s výkonom ich profesie. Ukazuje sa, že nie je ochota k takémuto kroku, ale treba sa snažiť presadiť ju, konštatovala šéfka syndikátu. SSN chce ďalej presadzovať sociálnu ochranu novinárov aj v redakciách. Problémom podľa Krútkej je, že zákony umožňujú syndikátu vyjednávať iba za novinárov, ktorí sú zamestnancami. O tejto téme diskutuje s organizáciami, ktoré zastupujú iné profesie "na voľnej nohe" - hercov, umelcov. SSN presadzuje, aby sa v redakciách začali zakladať redakčné organizácie syndikátu. Rovnako chce vyjednávať aj za voľných novinárov, čo podľa Krútkej nebude ľahké. "Táto organizácia starne a to nie je dobré," upozornila predsedníčka syndikátu. SSN chce ukázať mladým novinárom, že na jeho pôde môžu rozvíjať svoju činnosť, presadzovať ochranu svojich práv. Vyzvala preto členov syndikátu na propagáciu jeho činnosti. Stavovská a odborová organizácia slovenských novinárov chce naďalej presadzovať kvalitnú a etickú žurnalistickú prácu, vytvorenie podmienok pre jej vznik a celoživotné vzdelávanie .