12. 10. 2010

Ad Lex Nižňanský 2

Ad Lex Nižňanský 2
K návrhu zlúčiť Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas od začiatku budúceho roka do jednej verejnoprávnej inštitúcie sa Slovenský rozhlas (SRo) zatiaľ nevyjadruje. Ako sa uvádza v stanovisku, ktoré SITA poskytla Alexandra Štullerová - Koreňová z oddelenia pre styk s verejnosťou SRo, "vôbec sa k návrhu nemôžeme vyjadriť, kým ho nedostaneme k dispozícii." Podľa rozhlasu "v európskych krajinách fungujú obidva modely – spojené médiá a samostatné inštitúcie, obidva modely majú svoje pozitíva, ale aj negatíva". Manažment však vládne riešenie nepozná. "Na seminári o verejnoprávnosti generálna riaditeľka SRo Miloslava Zemková upozornila na potrebu odlišného spôsobu riadenia SRo a STV, v súčasnosti nie je možné riadiť ich rovnako. Na tom istom seminári sa minister Krajcer vyjadril, že pripravuje koncepčné riešenie a vytvorí odbornú komisiu, ktorá bude na riešení pracovať. Očakávame, že do komisie prizve aj zástupcu SRo," dodáva sa v stanovisku SRo. Na zlúčenie STV a SRo do jednej, novej verejnoprávnej inštitúcie Slovenský rozhlas a televízia (SRTV) už od začiatku budúceho roka získal minister kultúry a cestovného ruchu Daniel Krajcer politickú podporu na pondelkovej Koaličnej rade. Tvrdí, že do istej miery má "už aj spoločenskú podporu". Avizoval pokračovanie politickej a odbornej diskusie na túto tému. Krajcer na dnešnej tlačovej besede uviedol, že od januára 2011 vznikne zlúčením STV a SRo nové verejnoprávne médium - Slovenský rozhlas a televízia (SRTV). V novembri predloží v skrátenom legislatívnom konaní do parlamentu potrebné zmeny zákonov, aby Národná rada SR mohla už v decembri tohto roka zvoliť generálneho riaditeľa SRTV. Od januára 2012 by mal zaniknúť súčasný systém financovania verejnoprávnej televízie a rozhlasu, tzv. koncesie a namiesto toho by sa mali financovať percentom z výdavkov štátneho rozpočtu. Rozsah vysielania SRTV sa zúži zo súčasných šesť okruhov SRo na štyri (pravdepodobne zanikne vysielanie do zahraničia na krátkych vlnách a Rádio_FM) a v prípade televízneho vysielania zo štyroch, s ktorými počíta zákon, na dva vysielacie okruhy. Orgánmi nového verejnoprávneho média budú generálny riaditeľ a Dozorná komisia. Riaditeľa bude voliť Národná rada SR na návrh Výboru NR SR pre kultúru a médiá. Doterajšie rady STV a SRo zaniknú. Ich kompetencie prejdú z väčšej časti na Dozornú komisiu SRTV (najmä ekonomické a hospodárske), Radu pre vysielanie a retransmisiu (čiastočná zodpovednosť za obsah vysielania) ako aj na Výbor NR SR pre kultúru a médiá. Nové médium by sa postupne malo presunúť do spoločného sídla. © 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.