13. 10. 2010

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné

Rada pre vysielanie a retransmisiu na dnešnom zasadnutí udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Digi Sport spoločnosti Digi Slovakia. Rozhodnutie zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Rada udelila aj licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Mestská televízia Ružomberok akciovej spoločnosti Kultúrny dom Andreja Hlinku. Voči spoločnosti Digi Slovakia začala RVR aj správne konanie v súvislosti s poskytovaním retransmisie programových služieb Prima a Nova bez ich súhlasu. Rada začala správne konanie aj voči spoločnosti MAC TV, ktorá prevádzkuje TV Joj, z dôvodu možného porušenia objektívnosti spravodajstva v súvislosti s odvysielaním príspevku Spomienky na väzňa Ďuračku v rámci programu Krimi noviny z dňa 28. augusta 2010, ako aj v dvoch prípadoch vysielania relácie Lampa. RVR uložila sankciu upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV pre porušenie objektívnosti spravodajstva v súvislosti s odvysielaním príspevku Polícia zhabala servery v rámci programu Noviny dňa 27. júna 2007. Rada uložila sankciu aj TV Markíza, konkrétne pokutu vo výške 3400 eur pre porušenie zákonnej ochrany maloletých v súvislosti s odvysielaním programu NCIS Námorný vyšetrovací úrad zo dňa 14. mája 2010. Tej istej televízii uložila pokutu vo výške 3320 eur pre hlasitosť reklamy v súvislosti s odvysielaním reklamy počas programu Ako uloviť družičku dňa 15. mája 2010. Rada na dnešnom zasadnutí zároveň s chválila komentár k zákonnej úprave volieb do samosprávnych krajov.

Copyright © TASR 2010