15. 10. 2010

RADA STV

RADA STV

Obvinenia voči Rade Slovenskej televízie (STV), ako aj plány na zlúčenie verejnoprávnej televízie a rozhlasu viedli Martina Kákoša k rezignácii na post predsedu rady. Odmieta pritom, že by odstúpil pre omyly rady alebo jeho, ako jej predsedu. Z postu predsedu odstúpil vo štvrtok 14. októbra. Jeho funkciu až do zvolenia nového predsedu rady prevzal podľa rokovacieho poriadku prvý podpredseda Rady STV Richard Herrgott. Kákoš na úvod dnešného mimoriadneho rokovania rady obšírne zdôvodnil svoje rozhodnutie. "K tomuto rozhodnutiu ma viedli viaceré skutočnosti. V poslednom čase sa množia obvinenia voči Rade STV, z ktorých väčšina nie je podopretá faktami a predovšetkým ignoruje kompetenčné limity rady vyplývajúce zo zákona o STV. Viaceré vyhlásenia politických predstaviteľov na adresu Rady STV svedčia o nedostatku relevantných informácií o jej činnosti a o radou prijatých uzneseniach. Naviac sú neraz v rozpore so zásadami verejnoprávnosti, ktorej hlavným atribútom je nezávislosť na štátnej moci a idú nad rámec zatiaľ ešte stále platného zákona o Slovenskej televízii," povedal Kákoš. Kákoš zásadne odmietol "zavádzajúce tvrdenia, že Rada STV nesie plnú zodpovednosť za stav hospodárenia Slovenskej televízie". Pripomenul, že rada v rozhodnutiach týkajúcich sa hospodárenia verejnoprávnej televízie vychádza zo stanovísk Dozornej komisie STV. Konala tak ako jej to umožňuje zákon a ten nikdy neporušila. "Moje odstúpenie preto nie je v žiadnom prípade motivované vedomím omylov a chybných krokov Rady STV, či mňa ako jej predsedu," zdôraznil Kákoš. Najnovšie návrhy na zlúčenie STV so Slovenským rozhlasom tiež výrazne ovplyvnili Kákošove rozhodnutie odstúpiť. Návrhy na ich zlúčenie "najmä v takom krátkom čase a bez zodpovedajúcej legislatívnej prípravy považujem za ohrozujúce pre ich budúcu existenciu," konštatoval expredseda televíznej rady. Opodstatnenosť ich zlúčenia vyžaduje podľa jeho názoru odbornú diskusiu a analýzy s pomenovaním rizík. "Širšiu odbornú diskusiu na túto tému som žiaľ nezaznamenal," zdôraznil a dodal, že návrh vzniku spoločného verejnoprávneho médiá - Slovenský rozhlas a televízia (SRTV) "so všetkými dôsledkami nesie typické znaky štátnych, či štátom kontrolovaných médií. Ich realizácia by teda znamenala zánik verejnoprávneho charakteru vysielateľov verejnej služby, ich faktické zoštátnenie a stratu programovej a politickej nezávislosti". Pripomenul, že Slovensko sa vo viacerých medzinárodných dokumentoch zaviazalo zachovávať princípy verejnoprávnych médií. "Som presvedčený, že navrhované kroky sú v rozpore s trendom posilňovania nezávislosti a verejnoprávneho charakteru médií a preto sa nestretnú s pozitívnym ohlasom európskych inštitúcií," dodal Kákoš a plány ministra kultúry Daniela Krajcera označil za "výrazný krok späť, návrat obdobia s oslabeným demokratickým prostredím". Uvedomuje si pritom, že ide zatiaľ len o návrh a konečný verdikt urobí parlament. Rada STV v súvislosti s množiacimi sa obvineniami odmieta, že nesie plnú zodpovednosť za stav hospodárenia Slovenskej televízie (STV). Obvinenia "nie sú podložené faktami, svedčia o tom, že ich autori neakceptujú kompetencie rady vyplývajúce z platného zákona o Slovenskej televízii". Rada STV vo svojich stanoviskách a uzneseniach nikdy tento zákon neporušila a neprekračovala svoje zákonné kompetencie. Uvádza sa to v uznesení, ktoré Rada STV prijala na dnešnom mimoriadnom zasadnutí. Pripravila ho po tom, ako vzala na vedomie rezignáciu Martina Kákoša na post jej predsedu. "Súčasné vyjadrenia niektorých politických predstaviteľov sú v rozpore s princípmi verejnoprávnosti, ktorej hlavným atribútom je nezávislosť Rady Slovenskej televízie na vládnej moci a jej zodpovednosť je výlučne voči parlamentu a nie jeho jednotlivým funkcionárom," odcitoval z uznesenia rady jej prvý podpredseda Richard Herrgott. Herrgott je po štvrtkovom odstúpení Kákoša z postu predsedu rady poverený vedením rady až do zvolenia nového predsedu. Plány na zlúčenie STV so Slovenským rozhlasom do nového verejnoprávneho médiá - Slovenský rozhlas a televízia (SRTV) "bez zodpovedajúcej analýzy a legislatívnej prípravy vzhľadom na navrhovaný harmonogram" považuje Rada STV za rizikové pre budúcu existenciu verejnoprávnych médií. Plán na vznik SRTV tento týždeň predstavil minister kultúry Daniel Krajcer. Chce, aby médium nahradilo STV a SRo už od budúceho roka. Tento plán podľa rady nesie typické znaky zoštátnenia, čo by znamenalo "koniec verejnoprávnosti médií verejnej služby na Slovensku a oslabenie ich programovej a politickej nezávislosti". Je to v rozpore s viacerými európskymi dohovormi podpísanými SR, upozorňuje rada. Rada STV tvrdí, že "je a vždy bola pripravená zapojiť sa do skutočne odbornej diskusie o problémoch verejnoprávnej televízie", no vládni predstavitelia ju zatiaľ z nej vylučujú. Rada STV sa najbližšie zíde 27. októbra a Herrgott vzhľadom na situáciu nevylúčil aj otvorenie diskusie o zotrvaní generálneho riaditeľa STV Štefana Nižňanského vo funkcii. Ako však po rokovaní povedal pre médiá, ktokoľvek by sa podľa neho dnes stal šéfom STV, tlačil by pred sebou rovnako veľký dlh.

© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.