9. 6. 2011

Aj Paškov človek v Rade RTVS ?

Aj Paškov človek v Rade RTVS ?
Lepšie postavenie regionálnych štúdií v Košiciach a Banskej Bystrici Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) chcú dosiahnuť signatári Petície za zmenu Zákona o RTVS. "Podiel vysielania štúdií na celoštátnych vysielacích okruhoch musí byť minimálne 20 percent z celkového vysielacieho času a na tento cieľ musí byť vyčlenených 20 percent z celkového rozpočtu RTVS, zvlášť pre televízne a zvlášť rozhlasové vysielanie," žiadajú v petícii, ktorú dnes predstavili na tlačovej konferencii v Košiciach. Členovia petičného výboru kritizujú, že po prijatí Zákona o RTVS, ktorý zlúčil Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas, sa takmer všetky peniaze, ale aj rozhodovanie koncentrujú výlučne v Bratislave. O "bratislavocentrizme" hovoril televízny publicista a moderátor, jeden z iniciátorov petície Vladimír Seman. Podľa neho by si RTVS mala vziať za vzor českú televíziu, kde je 25 percent výroby a vysielania povinne zakotvených v zákone. "Je ponižujúce prosíkať, aby sme sa dostali na televíznu obrazovku," uviedol televízny režisér Dušan Davidov. Dodal, že z rozpočtu na RTVS, na ktorý sa skladá celé Slovensko, ide len šesť percent do regionálnych štúdií, zvyšok má hlavné mesto. Žiadosť adresovanú Rade RTVS spísali už aj regionálne divadlá. Tie žiadajú vyriešiť situáciu ohľadom dabingu. "Prideľovanie počtu hodín pre regionálne štúdiá je náhodné," komentoval košický herec Ivan Krúpa s tým, že by bolo vhodné zakotviť ich presný počet v zákone. Spojencami petičného výboru majú byť podľa Semana tiež školy, ktoré vychovávajú odborníkov v mediálnej oblasti. V petičnom výbore je aj člen Rady RTVS Milan Antol a bývalý intendant STV 2 Jaroslav Kerner. Signatári tvrdia, že petícia je apolitická.
Copyright © TASR 2011