8. 6. 2011

A pôjde o odňatie licencie ?

A pôjde o odňatie licencie ?
Programová služba Slovenskej televízie STV3 ukončí svoje vysielanie 30. júna 2011. Takto je koncipovaný rozpočet Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) na rok 2011, rovnako aj programový koncept, ktorý schválila Rada RTVS. Zazmluvnené a vyplatené licencie na športové prenosy prechádzajú po ukončení vysielania televíznej Trojky do vysielacej štruktúry Dvojky a niektoré z nich aj na Jednotku.