5. 7. 2011

AVF NEWS

AVF NEWS
Asociácia nezávislých producentov (ANP) sa v pondelok (4.7.) obrátila na ministra kultúry Daniela Krajcera s návrhom vymenovať za novú členku Rady Audiovizuálneho fondu (AVF) Zoru Jaurovú. Ich kandidátka by tak mala doplniť deväťčlennú radu po tom, ako sa svojej funkcie minulý týždeň vzdala jej predsedníčka Zuzana Gindl-Tatátová. Jaurová má podľa prezidenta ANP Petra Kerekesa výnimočné skúsenosti v oblasti európskych kultúrnych politík, špeciálne s rôznymi systémami podpory neštátnej kultúry. "Bola tiež partnerom v projektoch nezávislých televíznych a filmových producentov, čím spĺňa i podmienku praxe v oblasti nezávislej produkcie. Skutočnosť, že audiovizuálna produkcia nie je jedinou oblasťou, v ktorej pôsobí, jej umožňuje splniť i prísne podmienky zamedzenia konfliktu záujmov počas prípadného vykonávania funkcie členky Rady AVF," uviedol v liste adresovanom ministrovi Kerekes. Zuzana Gindl-Tatárová odstúpila z funkcie predsedníčky Rady AVF zo zdravotných dôvodov 30. júna. Zároveň sa vzdala aj členstva v samotnej rade. Copyright © TASR 2011