4. 7. 2011

Reakcia RTVS na stanovisko Generálnej prokuratúry SR

Reakcia RTVS na stanovisko
Kauza Cervanová je trestnou kauzou, ktorá už desaťročia polarizuje tak odbornú, ako aj laickú verejnosť. Už pred odvysielaním relácie Večer pod lampou (23. júna 2011) bola táto kauza široko medializovaná, vrátane vznášania námietok a vyslovovania pochybností o správnosti postupu orgánov činných v trestnom konaní a vrátane upozorňovania na mnohé otázky a nezrovnalosti v celom procese. Rozhlas a televízia Slovenska teda nie je v tejto veci jediným médiom, ktoré by sa téme z tohto pohľadu venovalo. Ani rozhodnutia súdov a orgánov činných v trestnom konaní nie sú imúnne voči spoločenskej diskusii, vrátane vznášania legitímnych otázok. Dôležitou súčasťou práva na informácie a slobodu prejavu je aj to, ak i rozhodnutia mocenských autorít, najmä v tak citlivých kauzách, sú predmetom verejnej diskusie. RTVS v tejto veci nezaujala stanovisko, ale prejavila záujem a podnikla také kroky, aby sa na diskusii mohli zúčastniť aj osoby reprezentujúce štátnu autoritu - teda sudcovia, vyšetrovatelia a prokurátori. Skutočnosť, že tieto osoby odmietli účasť v relácii, nie je možné pripisovať ako vinu RTVS a rovnako neúčasť týchto osôb nemôže byť prekážkou vysielania relácie, venovanej tejto téme. Rozhlas a televízia Slovenska je presvedčená o tom, že v prípade tak polarizujúcej a široko medializovanej kauzy, akou je kauza Cervanová, je namieste, ak sa jej venuje aj verejnoprávne médium.
Mgr. Richard Šümeghy , Hovorca Rozhlasu a televízie Slovenska , Sekcia komunikácie RTVS