4. 7. 2011

STV NEWS

STV NEWS
Duchovný rozmer sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda bude v utorok 5. júla 2011 dôstojne reprezentovať mimoriadne kvalitné vysielanie Slovenskej televízie, organizačnej zložky Rozhlasu a televízie Slovenska. Svätá omša naživo, celovečerný film, či hodnotná diskusia – to je len časť pútavej sviatočnej ponuky na programových službách Jednotka a Dvojka. V utorok predpoludním o 10.00 h na Jednotke budú môcť diváci sledovať Slávnostnú svätú omšu, súčasť Národnej cyrilometodskej púte, v priamom prenose z Námestia Jána Pavla II. v Nitre. Svätú omšu bude celebrovať Jeho Excelencia Mons. Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup a kancelár Kongregácie pre východné cirkvi vo Vatikáne. Dvojka pripravila pre divákov tematický večer, ktorý o 20.00 h otvorí Sviatočné slovo, v ktorom sa prihovorí Mons. Marián Gavenda, správca farnosti v Devíne. Po ňom o 20.05 h príde na rad predslov ku Svätému písmu v stojedenástich veršoch z pera Konštantína v dieli Proglas z cyklu Poklady.sk. Programová ponuka Dvojky bude o 20.20 h pokračovať celovečerným dokumentárnym filmom Na Metodovom stolci, v ktorom diváci spoznajú životnú cestu nástupcu, udržovateľa a ochrancu tisícročného cyrilometodského duchovného dedičstva Slovenska – kardinála Jána Chryzostoma Korca. Následne o 21.50 h sa budú hľadať súvislosti medzi misiou solúnskych bratov a súčasným poznaním v diskusnej relácii Sféry dôverné, ktorá sa bude venovať významu sv. Cyrila a Metoda. Večer ukončí hypotetická rekonštrukcia hudby a starých Slovanov žijúcich na území Veľkej Moravy. Vystúpenie Komorného súboru MUSA LUDES v programe Za tajomstvom spevov veľkomoravských o 22.50 h na Dvojke.