6. 7. 2011

STOP BRATISLAVOCENTRIZMU

STOP BRATISLAVOCENTRIZMU
V ROZHLASE A TELEVÍZII SLOVENSKA!

Petícia za zmenu Zákona č. 532/2010 o RTVS 1. ČO CHCEME - Chceme zmeniť verejnoprávne média na Slovensku tak, aby plnohodnotne slúžili všetkým občanom.
2. AKO NA TO - Zmena sa dá dostiahnuť úpravou súčasného zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska. Všetky ostatné pokusy zlyhali. (dohoda s manažmentom RTVS, zmena zákona cez poslanecký návrh). Žiaľ, zistili sme, že manažéri na čele verejnoprávych médií sa nikdy dobrovoľne nevzdali a ani nevzdajú možnosti prisvojiť si takmer všetky zdroje, na ktoré sa im vyzbierali všetci obyvatelia. Urobia to len na základe zákona a pod silným tlakom verejnej mienky. V Slovenskom parlamente však sedia politici, ktorí často nedovidia za hranice Bratislavy. Položme základný kameň na odstránenie tohto škodlivého trendu tým, že umožníme prostredníctvom verejnoprávnych médií pravdivejšie zobrazovanie života na celom Slovensku. Na to, aby sa politici začali zaoberať zmenou zákona, treba získať 100 000 podpisov. Veríme, že túto métu spoločne dosiahneme.