23. 8. 2011

я ничего не понимаю

я ничего не понимаю

Rozhlas a televízia Slovenska vytvorila v priebehu prvého polroka nové Centrum kreatívy, ktoré je súčasťou Sekcie programu RTVS. Centrum kreatívy slúži ako servis pre podporu rozhlasových a televíznych programových služieb RTVS v oblasti kreatívnych riešení zvukového a grafického obalu, špecializovaných činností zvukovej a grafickej výroby, vysielania a umeleckej tvorby. Kreatíva RTVS pripravuje programové a komerčné upútavky na koncerty, podujatia a aktivity Rozhlasu a televízie Slovenska, ako aj upútavky na vysielanie jednotlivých programových služieb, inzercie, reklamy a reklamné rozhovory. Za 1. polrok 2011 Centrum kreatívy realizovalo aj viac ako 500 reklamných spotov pre všetky programové služby Slovenského rozhlasu, ďalej viac ako 150 reklamných spotov na programy Slovenského rozhlasu. Nová kreatíva RTVS tiež spracovala viac ako 650 reklamných spotov z externého prostredia. V mesiaci jún sa začala práca na komplexnom riešení značky a identity Rozhlasu a televízie Slovenska ako vysielateľa a jeho jednotlivých programových služieb.