26. 8. 2011

Výňatok z právneho stanoviska k nevyplácaniu dodatkovej zložky mzdy

Výňatok z právneho stanoviska k
nevyplácaniu dodatkovej zložky mzdy - KZ v prechodnych ustanoveniach dala kompetenciu GR rozhodnut o nepriznani alebo krateni dodatkovej zlozky mzdy zamestnancov, ktorym bola v pracovnej zmluve priznana aj tato zlozka mzdy. Toto sa udialo Rozhodnutim GR odo dňa 27.1.2011. Predmetne rozhodnutie, hoci je sucastou KZ, nema silu menit mzdove podmienky dohodnute v pracovnej zmluve, resp. Dohode medzi zamestnavatelom a zamestnancom. - pracovna zmluva, t.j. Dohoda o zmene pracovnych podmienok je stale platna v casti tykajucej sa odmenovania zamestnanca. V tejto casti sa strany riadne dohodli na mzdovych podmienkach - forma mzdy, zakladna mzda ako aj dalsia zlozka mzdy, vratane podmienok jej vyplacania. Dodatkova zlozka mzdy bola dohodnuta v pozitivnom zmysle, teda, ze zamestnancovi tato zlozka mzdy patri vzdy, a nevyplati sa len, ak budu splnene podmienky uvedene v SKZ, - kedze SKZ stratila platnost, t.j. nie je platna na rok 2011 (je nova KZ na roku 2011 - 2013), podmienky, za akych by sa dodatkova zlozka mzdy nevyplatila, nie su v sucasnosti platne definovane. Znamena to, ze v zmysle pracovnej zmluvy má zamestnanec pozitivny narok na mesacnu vyplatu dodatkovej zlozky mzdy. V tejto suvislosti je potrebne uviest, ze ak by platna KZ obsahovala podmienky kratenia a nevyplatenia dodatkovej zlozky mzdy (obdobne ako to bolo uvedene v SKZ), rovnako by bolo mozne argumentovat, ze nejde o podmienky kratenia v zmysle Dohody o zmene pracovnych podmienok (ktora vyslovne odkazuje na SKZ).