27. 8. 2011

UFF

UFF
M. Zemková uviedla, že digitálny terestriál RTVS nepomohol, vzhľadom na to, že ľudia majú zrazu k dispozícii 40 programov.